Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit liittää Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tutkintoosi myöhemmin. Avoimessa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. Avoimen väylä. Valintakriteerit ja sisäänottokiintiöt vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta. Valinta tehdään opintojen määrän ja opintomenestyksen perusteella, useimmiten ilman pääsykoetta. Näin täytettäviä paikkoja on hyvin rajoitetusti.