Esimerkki oikaisuvaatimuksesta (versio T)

From: matti.meikalainen(at)gmail.com
To: hakijapalvelut(at)utu.fi
Subject: Oikaisuvaatimus: Helsingin yliopisto, päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Oi­kai­su­vaa­ti­mus

 

Päätös, johin oikaisua vaaditaan

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2017 tekemääni hakemusta hakukohteeseen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma".

Millaista oikaisua vaaditaan

Vaadin, että saan valintakokeeseen antamistani vastauksista yhteensä 42 pistettä.

Millä perusteilla oikaisua vaaditaan

Oma Opintopolku -palvelun mukaan sain tietojenkäsittelytieteen valintakokeesta 32 pistettä. Kun vastauspapereihini merkityt kysymyskohtaiset pistemäärät laskee yhteen, tuloksena on kuitenkin 42 pistettä. Niinpä yliopisto on tehnyt virheen joko koepisteitä yhteenlaskettaessa tai koepisteitä tallennettaessa.

Kuka oikaisua vaatii

Matti Ilmari Meikäläinen