Esimerkki oikaisuvaatimuksesta

From: matti.meikalainen(at)gmail.com
To: hakijapalvelut(at)helsinki.fi
Subject: Oikaisuvaatimus: päähaku, bordurologian kandiohjelma

Oikaisuvaatimus

 

Päätös, johin oikaisua vaaditaan

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2017 tekemääni hakemusta hakukohteeseen "päähaku, bordurologian kandiohjelma".

Millaista oikaisua vaaditaan

Vaadin, että Helsingin yliopisto antaa minulle valintakoetehtävään 3 antamistani vastauksista yhteensä 10 pistettä.

Millä perusteilla oikaisua vaaditaan

Tehtävässä 3 esitettiin 15 väitettä. Kokelaan tuli kunkin väitteen kohdalla ilmoittaa oliko väite totta vai epätotta. Oikeasta vastauksesta sai kaksi pistettä. Väärästä vastauksesta menetti yhden pisteen.

Väite G kuului "Laitisen luokittelun mukaan trocaluce on nonsensikaali". Vastasin väitteen olevan totta. Arvostelijan mielestä väite kuitenkin on epätotta ja hän vähensi minulta yhden pisteen.

Väite G on toki epätotta, jos puhutaan primäärisistä nonsensikaaleista. Laitisen luokittelussa nonsensikaaleja on kuitenkin sekä primäärisiä että sekundäärisiä (valintakoekirjan sivu 118). Jos agglutanaatin dementiaalit ovat sensikaaleja, mutta dementiaalit eivät ole toisiinsa veritaalisessa suhteessa, agglutanaatti on sekundäärinen nonsensikaali (valintakoekirjan sivu 120). Niinpä trocaluce ei ole primäärinen nonsensikaali, mutta se on sekundäärinen nonsensikaali.

Koska väitteessä G ei täsmennetty puhutaanko primäärisistä vai sekundäärisistä nonsensikaaleista, tulisi molemmat tulkinnat hyväksyä. Näin ollen sekä vastauksesta "totta" että vastauksesta "epätotta" tulisi saada kaksi pistettä. Tällä tavoin laskettuna saan tehtävästä 3 yhteensä 10 pistettä.

Kuka oikaisua vaatii

Matti Ilmari Meikäläinen