Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmassa opiskelet joko biologiaa, molekyylibiotieteitä tai ympäristötieteitä. Biologia perehdyttää elämän perusilmiöihin laajasti molekyyleistä ekosysteemitasolle. Molekyylibiotieteet keskittyy molekyylitasolle, ja opiskelussa on vahva menetelmätieteiden ja laboratoriotaitojen painotus. Ympäristötieteet avaa ympäristökysymyksiä laajasti luonnontieteistä ympäristöpolitiikkaan ja -taloustieteisiin.
Opiskelijaksi bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan
Koulutusohjelmat