Aikaisemmasta opinto-oikeudesta luopuminen opiskelupaikan vastaanottamisella

Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Tietyissä tilanteissa opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että samalla luovut jostakin sinulle aikaisemmin myönnetystä oikeudesta suorittaa tutkinto Helsingin yliopistossa. Tällä sivulla kuvaillaan nämä tilanteet.

Tilanne A

Hakuaikana sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Jos otat vastaan opiskelupaikan, jota sinulle nyt humanistisesta tiedekunnasta tarjotaan, ja paikkaa vastaanottaessasi aikaisempi oikeutesi on edelleen voimassa, luovut samalla automaattisesti ja lopullisesti aikaisemmasta oikeudestasi.

Tilanne B

Hakuaikana sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Jos otat vastaan opiskelupaikan, jota sinulle nyt matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta tarjotaan, ja paikkaa vastaanottaessasi aikaisempi oikeutesi on edelleen voimassa, luovut samalla automaattisesti ja lopullisesti aikaisemmasta oikeudestasi.  Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä koulutusohjelmaa vaihtaville ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan opiskelijarekisteriin kirjattu tutkinnonsuoritusoikeuden alkamispäivä säilyy ennallaan.

Tilanne C

Hakuaikana sinulla oli voimassa oleva perustutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Jos otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, menetät automaattisesti edellisen tutkinnonsuoritusoikeuden valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hakemuksesta alkuperäinen opinto-oikeus voidaan palauttaa. Opintojen aloittamisajankohdaksi jää tällöin päivämäärä, jolloin olet ensimmäisen kerran kyseisen opinto-oikeuden saanut.

Tilanne D

Hakuaikana sinulla oli voimassa oleva bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus. Jos otat vastaan maisteriohjelmasta tarjotun opiskelupaikan, menetät automaattisesti edellisen tutkinnonsuoritusoikeuden bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lisätietoa näihin liittyen saat tarvittaessa hakijapalveluista.