Oikeudellisen asiantuntemuksen tarve lisääntyy jatkuvasti monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. Lait kattavat lähes kaikki inhimillisen elämän osa-alueet perhe-elämästä liike-elämään ja aina kansainvälisiin asioihin. Meiltä valmistuvat juristit työskentelevät oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon palveluksessa, yksityisellä sektorilla eri alojen yrityksissä sekä yrittäjinä tai toisen palveluksessa asianajo- tai lakiasiaintoimistoissa. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on maamme johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö.

Lue lisää tarinoita Opiskelijat ääneesä -blogista