Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta koostuu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitoksesta. Biotieteissä tutkimuskohteet kattavat niin molekyyli- ja solutason kuin organismit, populaatiot ja ekosysteemitkin. Ympäristötieteiden laitoksella tehdään luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Meiltä valmistuu bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita niin kotimaisille kuin kansainvälisille työmarkkinoille.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita Opiskelijat äänessä -blogista