Motivaatiokirje ja opintosuunnitelma haussa matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan

Tämä ohje koskee sinua, jos haet Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan, joka alkaa syksyllä 2020. 

Mo­ti­vaa­tio­kir­je

Motivaatiokirje laaditaan suoraan sähköiselle hakulomakkeelle, eikä erillistä liitettä siis tarvitse toimittaa. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa. Motivaatiokirje on osa hakemusten akateemista arviointia, ja sitä käytetään yhtenä kriteerinä järjestettäessä hakijoita paremmuusjärjestykseen.

Motivaatiokirjeessä sinun tulee kertoa miksi haet matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan ja miten sinun aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua maisteriohjelmassa.

Motivaatiokirje koostuu ennalta määrätyistä kysymyksistä, joiden vastauksille annettu tila on rajattu hakulomakkeella ilmoitetulla merkkimäärällä. Sinun kannattaa miettiä vastauksia jo ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomakkeella esitetään seuraavat kysymykset:

  • Kerro lyhyesti kolme tärkeintä syytä, miksi haluat opettajaksi (vastaus saa olla korkeintaan 1000 merkkiä)
  • Kerro, miksi haluat opiskella juuri Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa (vastaus saa olla korkeintaan 1000 merkkiä)
  • Kuvaile lyhyesti, minkälainen on mielestäsi hyvä fysiikan/kemian/matematiikan opettaja (vastaus saa olla korkeintaan 1000 merkkiä)
  • Mitä muuta haluaisit kertoa motivaatiostasi? (vastaus saa olla korkeintaan 1000 merkkiä)
  • Kuvaile, miten aikaisemmat opintosi tukevat sinua matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman opinnoissa ja tulevassa ammatissasi (vastaus saa olla korkeintaan 1000 merkkiä)

Motivaatiokirje saa olla hakulomakkeella ilmoitetun pituinen. Rajan yli menevää tekstin osaa ei huomioida.

Myös motivaatiokirjeen kieliasu otetaan huomioon. Motivaatiokirjeen tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti. Sinun tulee kirjoittaa motivaatiokirje sillä kielellä, jolla aiot suorittaa (tai olet jo suorittanut) opettajan pedagogiset opinnot.

Opin­to­suun­ni­tel­ma

Myös opintosuunnitelma laaditaan suoraan sähköiselle hakulomakkeelle. Opintosuunnitelmaa laatiessasi sinun tulee miettiä, mistä opintojaksoista maisterin tutkintosi muodostuu. Tutustu hakukohteesi koulutuksen rakenteeseen ja opintojen sisältöön, ja mieti minkälaisen tutkinnon aiot itsellesi koostaa. Vastaus saa olla korkeintaan 2000 merkkiä.

Apua suunnitteluun saat täältä. Saadaksesi ohjelmakohtaiset ohjeet näkyviin, valitse ohjelmaksesi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma.