Valintakokeiden etänäyttö- ja kopiointipalvelu

Alla oleva teksti koskee näyttö- ja kopiointipalvelua vuonna 2020.

Voit varata ajan valintakokeiden etänäyttöpalveluun tai tilata kopiot omista valintakoevastauksistasi.

Etänäyttöpalvelun ajanvaraus ja valintakokeiden kopiotilaus avataan maanantaina 13.7.2020. Näyttöpalvelu on auki to 16.7.2020 – ke 29.7.2020. Kopiointipalvelu toimii vuoden 2020 loppuun.

Opettajankoulutuksen erillisillä opintokokonaisuuksilla on oma sivustonsa näyttö- ja kopiopalveluun. 

Sinulla on oikeus tutustua omiin valintakoevastauksiisi. Sinulla ei ole oikeutta tutustua muiden valintakoevastauksiin.

Voit tilata kopioita valintakoevastauksistasi.  Huom! Katso poikkeukset. Yhteisvalinnoissa voi olla eroja siinä, miten kopiot tilataan.

Kopiot koevastauksista toimitetaan aina salatulla sähköpostilla. Tilattuja kopioita ei voi tulla noutamaan henkilökohtaisesti.

Jos haluat vastauksista kopioita, sinun tulee tilata ne täyttämällä e-lomake. Voit tilata itsellesi omat koevastauksesi ja niiden pisteytyksen sekä ensimmäisen että toisen vaiheen kokeiden osalta. Jos vastauksesi on arvosteltu erilliselle arviointilomakkeelle, arvostelijoilla ei ole ollut velvollisuutta tehdä merkinnöistä sellaisia, että joku muu kykenisi itsenäisesti tulkitsemaan merkintöjä oikein. Kopioiden perusteella et välttämättä pysty päättelemään, millä tavoin jokin vastaus oli virheellinen tai mikä olisi ollut oikea vastaus. Katso kokeen mallivastaukset ja pisteytysperusteet.

Jokaisen hakukohteen valintakokeelle pitää tehdä oma hakemuksensa. Pyrimme lähettämään tilaamasi kopiot mahdollisimman pian tilauksesi jälkeen. Saat sähköpostitse kuittauksen, kun tilauksesi on onnistuneesti tallentunut järjestelmään.

Zoom-kokeet

Jos toisen vaiheen koe on ollut suullinen etäkoe, joka on toteutettu Zoomilla, voit tilata kokeen arvostelulomakkeen.

Moodle-kokeet

Kirjaudu valintakokeen Moodle-verkkoalustalle ja klikkaa valintakokeeseen. Tämän jälkeen tulee (oikealla alhaalla) linkki "Näytä uudelleen", josta pääset katsomaan vastauksiasi. Kaikki kysymykset vastausvaihtoehtoineen tulevat näkyviin sekä omat vastauksesi. Alustalta löydät myös valintakokeen oikeat vastaukset löydät linkistä.

Jos et enää löydä käyttäjätunnustasi ja salasanaasi joilla kirjauduit valintakokeen verkkoalustalle, ota yhteyttä: valintakoekopio@helsinki.fi. Kirjoita otsikoksi "Kopio- ja näyttöpalvelu, käyttäjätunnus Moodleen.

Pääset itse katsomaan vastauksiasi 31.7.2020 asti. Sen jälkeen ota yhteyttä valintakoekopio@helsinki.fi.

RecRight-kokeet

RecRight-järjestelmän kokeissa voit tilata linkin sähköpostiin, josta pääset katsomaan omat vastauksesi. Vastausten tarkasteluun tarvitset myös pääsykoodin, jonka saat erillisenä sähköpostiviestinä.

Etänäyttöpalvelu koskee ainoastaan psykologian ja logopedian ensimmäisen vaiheen AMK-valintakoetta sekä tietojenkäsittelytieteen toisen vaiheen valintakoetta. Näyttöpalvelu toteutetaan etäyhteydellä Zoom-palvelun välityksellä. Koetta ei voi tulla katsomaan paikan päälle Helsingin yliopiston tiloihin.

Tutustumiseen varataan 30 minuutin aika. Täytä ajanvarauslomakkeen tiedot huolellisesti ja tarkista tarvittavat tiedot Oma Opintopolku -palvelusta. Ajanvaraus on auki 13.-29.7.2020. Saat järjestelmästä automaattisen vahvistuksen, että ajanvaraustietosi on tullut perille.

Saat sähköpostiisi linkin edellisenä päivänä ennen näyttötilaisuutta, josta pääset osallistumaan etänäyttötilaisuuteen. Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella poliisin myöntämällä henkilökortilla, suomalaisella ajokortilla tai minkä tahansa valtion passilla. Henkilöllisyystodistus tarkistetaan näyttötilaisuuden alkaessa. Sinulla on aikaa tutustua kokeeseesi 30 minuuttia.

Näyttötilaisuudessa et saa ottaa kuvia kokeestasi tai nauhoittaa tilaisuutta. AMK-valintakoe on salassa pidettävä ja olet vastuussa tiedon salassa pidosta.

Virkailija ei osaa vastata kysymyksiisi, jotka koskevat koetehtävien oikeita vastauksia, koevastausten arvosteluperusteita, arvosteluperusteiden soveltamista sinun vastauksiisi. Jos sinulla on kysyttävää, pyydämme ottamaan yhteyttä hakijapalveluihin esimerkiksi sähköpostilla: valintakoekopio (at) helsinki.fi

Jos et pääse tutustumaan vastauksiin itse, asiamiehesi voi osallistua näyttötilaisuuteen sinun sijastasi. Asiamiehenäsi voi toimia kuka tahansa henkilö, jonka valtuutat toimimaan asiamiehenäsi. Voidaksesi valtuuttaa toisen osapuolen tutustumaan vastauspaperiisi, tulee sinun tehdä normaali ajanvaraus varausjärjestelmän kautta ja ilmoittaa asiamiehen nimi ja syntymäaika sähköpostitse. Lähetä sähköposti samasta sähköpostiosoitteesta, minkä olet ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Ilmoita asiamiehesi yhteystiedot osoitteeseen valintakoekopio (at) helsinki.fi. Laita viestin otsikoksi "Valintakoenäyttö - asiamies".

Mikäli olet hakenut sekä psykologian että logopedian hakukohteisiin, on näyttötilaisuudessa kyse samasta kokeesta.

Huo­maa ​ti­lauk­sen yh­tey­des­sä seu­raa­vat (lä­hin­nä yh­teis­va­lin­to­jen ja va­lin­ta­koeyh­teis­työn) poik­keuk­set:

Lääketieteen ja hammaslääketieteen valintakokeet tulee pyytää siitä yliopistosta, jossa on osallistunut valintakokeeseen, eli Helsingissä kokeen tehneet pyytävät kokeen tämän sivun ohjeistuksen mukaisesti. Eläinlääketieteen valintakoe tulee pyytää Helsingin yliopistolta riippumatta siitä, missä valintakokeeseen on osallistunut.

Oikeustieteellisen suomenkielinen valintakoe ei ole mukana Helsingin yliopiston näyttö- ja kopiointipalvelussa. Itä-Suomen yliopisto hoitaa näyttöpalvelun. Lisäinfoa Itä-Suomen verkkosivuilla. (Urvalsprovet i juridik on mukana Helsingin yliopiston näyttö- ja kopiointipalvelussa).

VAKAVA-valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on mahdollisuus tilata vastauslomakkeensa sähköisesti. Linkki päivitetään myöhemmin.

Kasvatustieteiden soveltuvuuskoe ei ole mukana näyttö- ja kopiointipalvelussa. 

Psykologian yhteisvalinnan hakijat voivat nähdä ensimmäisen vaiheen koevastaukset vain etänäyttöpalvelussa. Ota yhteyttä siihen yliopistoon, joka sinulla on ollut ensimmäisenä hakutoiveena. Toisen vaiheen valintakoekopiot tilataan Helsingin yliopistolta.

Logopedian valintakoeyhteistyön Helsingin yliopiston hakijat voivat nähdä ensimmäisen vaiheen koevastaukset vain etänäyttöpalvelussa. Toisen vaiheen kopiot tilataan siitä yliopistosta, jossa olet tehnyt kokeen.

Farmasian valintakoeyhteistyön osalta (Helsinki, Itä-Suomi ja Åbo Akademi) ensimmäisen vaiheen AMK-järjestelmän valintakokeen vastausten kopiot tilataan siitä yliopistosta, jonka on hakulomakkeella asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Toisen vaiheen kokeen koevastaukset on nähtävillä kirjautumalla omilla tunnuksilla Moodleen osoitteessa valintakoe.helsinki.fi. Omat vastaukset on nähtävillä 31.7.2020 asti.

Opettajankoulutuksen erillisillä opintokokonaisuuksilla on oma sivustonsa näyttö- ja kopiopalveluun. 

Maantieteen yhteisvalinnassa ensimmäisen ja toisen vaiheen valintakoevastaukset tilataan Turun yliopistosta.

Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinnan osalta voit pyytää oikeuden nähdä koevastauksesi TIM-valintakoejärjestelmässä Jyväskylän yliopistosta valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden osalta lomakkeella, jonka löydät Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta. Hakijat voivat nähdä toisen vaiheen koevastaukset vain etänäyttöpalvelussa. Suullisen kokeen tallenteen voit pyytää nähtäväksi siitä yliopistosta, jonka organisoimaan suulliseen kokeeseen osallistuit. Tarkista TIM-järjestelmästä, mikä yliopisto organisoi sinun suullisen kokeesi. Käytä samaa verkko-osoitetta ja kirjautumistietoja, jotka sait valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa. Mikäli sinulla ei ole enää tunnuksia, pyydä tunnus täältä.

Biologian yhteisvalinnassa kopiot tilataan Helsingin yliopistosta.

Metsätieteiden valintakoeyhteistyössä kopiot tilataan Helsingin yliopistosta.

Sosiaalityön yhteisvalinnan osalta ensimmäisen ja toisen vaiheen valintakoekopiot tilataan siitä yliopistosta, joka on hakijan sosiaalityön hakukohteista ylimpänä hakutoiveena.

Sosiaalitieteiden kopiopalvelu koskee ainoastaan suullista näyttökoetta.

Tilatessasi kopioita tai varatessasi aikaa etänäyttöpalveluun, sinun pitää täyttää hakemusnumerosi. Katso täältä ohjeet kuinka saat selville oman hakemusnumerosi.