Valintakokeen ennakkomateriaalit teologisessa tiedekunnassa

Teologian ja uskonnontutkimuksen vuoden 2019 valintakokeen ennakkomateriaali koostuu kahdesta artikkelista.

Ennakkomateriaali 1: André Swanström, Fasismi ja uskonto suomalaisten SS-pastorien ajattelussa ja toiminnassa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2017.

Ennakkomateriaali 2: Teemu Ratinen, Voiko mies antautua Jumalalle? Maskuliinisuuden kriisi psykologisoituneessa kirkossa. Teologinen Aikakauskirja, 3/2016.

Julkaistu 19.4.2019