Helsingin yliopistossa on tarjolla laaja-alaisia ja monitieteisiä suomen- ja ruotsinkielisiä kandidaatti- ja maisteriohjelmia, joissa voit opiskella joustavasti useampaa eri tieteenalaa aina yli tiedekuntarajojen.

Löydät Helsingin yliopiston tarjoamat suomen- ja ruotsinkieliset kandi- ja maisteriohjelmat koulutustarjontapalvelusta (voit hakea ohjelmia esim. tiedekunnittain tai tutkintotason mukaan).

Helsingin yliopistossa on lisäksi moni- ja englanninkielisiä maisteriohjelmia

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Avoimessa yliopistossa on tarjolla pääasiassa kandidaattitason opintoja. Opinnot ovat kaikille avoimia ja mukaan pääsee ilmoittautumalla. Löydät Avoimen yliopiston opintotarjonnan täältä.

Katso myös Avoimen yliopiston usein kysytyt kysymykset

Useissa tiedekunnissa voidaan henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka tarvitsee opintokokonaisuuden tutkintonsa täydentämiseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi. Tietoa erillisten opintojen suorittamisesta ja opiskeluoikeuden hakemisesta saat tiedekuntien omilta verkkosivuilta sekä opiskelijapalveluista.

Muita opiskelumahdollisuuksia löydät täältä

Lähtökohtaisesti kyllä. Tarkistathan kuitenkin mahdolliset rajoitteet koulutusohjelman hakuohjeista.

Jos olet Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen tutkinto-opiskelija, huomioi tällä sivulla esitetyt säännöt.

Huomioithan myös, että voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12. tai 1.1.–31.7) aikana alkavasta koulutuksesta. Katso lisätietoa yhden paikan säännöksestä.

Olet kelpoinen hakemaan päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Katso tarkemmat tiedot korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista.

Suoraan maisteriopintoihin voi hakea, jos on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon (yliopistollisen kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon). Maisteriohjelmat vaativat yleensä, että olet myös suorittanut tietyn määrän maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset tulee tarkistaa kyseisen maisteriohjelman hakuohjeista.

Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä, eikä Helsingin yliopisto tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Tarkistathan mahdolliset kielitaitovaatimukset hakukohteen hakuohjeista.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Nämä hakukohteet voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen koulutuksia. Priorisoi koulutukset eli järjestä koulutukset keskinäiseen mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella.

Harkitse järjestys huolellisesti. Sinulle tarjotaan korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikkaa koulutuksesta, jonka priorisoit hakulomakkeella korkeimmalle ja johon valintamenestyksesi riittää. Voit ottaa vain yhden opiskelupaikan vastaan.

Tarkistathan kuitenkin aina koulutusohjelman mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset hakuohjeista.

Yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin kandi- ja maisteriohjelmiin (päähaku) sekä suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin (maisterihaku). Huomaathan, että avoimen väylähaku ja siirtohaku eivät ole osa yhteishakua.

Lisätietoa yhteishausta

Voit hakea sekä päähaussa että avoimen väylässä, mikäli täytät asetetut hakukelpoisuusvaatimukset.

Tarkista vaaditut hakukohdekohtaiset liitteet koulutusohjelman hakuohjeista.

Liitteet, jotka sinun tulee toimittaa, riippuvat siitä, mihin hakukohteeseen ja missä haussa haet sekä mitä tutkintoja / opintoja olet aiemmin suorittanut.

Päähaun liitteet ja niiden toimittaminen

Suo­men- tai ruot­sin­kie­li­sten mais­te­rioh­jel­mien liitteet ja niiden toimittaminen

Avoimen väylän liitteet ja niiden toimittaminen

Siirtohaun liitteet ja niiden toimittaminen

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen Opintopolussa, saat myös tiedon siitä, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja mihin toimitat ne.

Yliopistojen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa, ja
 • et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiö koskee hakua alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa. Maisterihaussa ei ole ensikertalaiskiintiötä.

Katso lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä

Helsingin yliopiston erityisjärjestelyjä koskevien linjausten mukaan hakijoiden yhdenvertaisuutta valintaprosessissa tuetaan erityisjärjestelyiden avulla. Valinnoissa erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samoin kuin muutkin hakijat ja hänen on osallistuttava valintaperusteissa määritellyn mukaisesti valintaprosessiin.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myös myöntää lisäaikaa. Päätöksessä erityisjärjestelyistä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne.

Täältä löydät ohjeet erityisjärjestelyiden hakemiselle

Huomaathan, että erityisjärjestelyä on haettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse. Näet tuloksen myös Oma Opintopolku- palvelussa, jonka kautta paikka otetaan myös vastaan. Muista, että paikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Opintopolusta löydät tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamiselle.

Mikäli olet tyytymätön valinnan tulokseen, noudata niitä ohjeita, jotka olet saanut valintapäätöskirjeessä. Kirjeestä löytyy ohje mm. oikaisuvaatimuksen laatimiselle.

Yliopistossa opiskeleva voi saada hyväksiluettua ennen opintoja tai opintojen aikana eri tilanteissa hankkimansa osaamisen osaksi tutkintoa. Yliopistolla tämä prosessi tunnetaan nimellä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT.

Yleensä hyväksilukeminen koskee aikaisemmin suoritettuja yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja. Tietyissä tilanteissa on myös mahdollisuus hyödyntää muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista. Tätä voi olla esimerkiksi työkokemus tai harrastuksen/opiskelijajärjestötoiminnan parissa hankittu osaaminen.

Ei ole mahdollista etukäteen arvioida, miten paljon opintoja voi saada hyväksiluettua. Opintojen hyväksilukemisesta päätetään aina tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun opiskelija aloittaa opintonsa. Katso lisätietoa opintojen hyväksilukemisesta.

Luokanopettajan pätevyyteen vaaditaan kasvatustieteiden maisterin tutkinto luokanopettajan koulutuksessa. Jos sinulla on aineenopettajan pätevyys, voit saada luokanopettajan pätevyyden suorittamalla luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op).

Aineenopettajan pätevyyteen peruskoulutasolla vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto + vähintään 60 op peruskoulussa opetettavan aineen opintoja + opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aineenopettajan pätevyyteen lukiotasolla vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto + vähintään 120 op laajuisia lukiotasolla opetettavan aineen opintoja + 60 op toisen opetettavan aineen opintoja + opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Lisätietoa erillisistä opettajan opinnoista ja niihin hakemisesta

Tohtorikoulutusta varten Helsingin yliopistossa toimii neljä tutkijakoulua, joissa on yhteensä 32 tohtoriohjelmaa. Kaikkiin yliopiston 32 tohtoriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa, syys- ja huhtikuussa. Joillakin tohtoriohjelmilla on lisäksi hakukierrokset marras- ja helmikuussa. Lukuvuoden 2018-2019 hakuajat ovat seuraavat:

14.-27.9.2018
1.-14.11.2018 (vain osa tohtoriohjelmista)
1.-14.2.2019 (vain osa tohtoriohjelmista)
2.-15.4.2019

Olet hakukelpoinen tohtoriohjelmiin, jos sinulla on joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen tutkintoon.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta ja siihen hakemisesta