Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma: hakulomakkeen kysymykset

HUOM! Tämä sivu koskee sinua, jos olet joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen: Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen mais­te­rioh­jel­ma, fi­lo­so­fian mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu päi­vi­te­tään vii­meis­tään 30.11.2018.

Motivaatiokirje ja sen sisältämä opintosuunnitelma sekä analyysi aiemmista opinnoistasi tehdään vastaamalla hakulomakkeella annettuihin kysymyksiin, jotka on lueteltu alla.  Mietithän vastauksia huolellisesti etukäteen ennen hakulomakkeen täyttämistä, sillä vastauksia ei voi muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.  Vastausten merkkimäärä on rajoitettu.  Hakulomakkeen täyttämisaika on myös rajallinen.

Tämän maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Tämän takia alla olevat kysymykset ovat vain englanniksi.  Voit kuitenkin halutessasi vastata kysymyksiin myös suomeksi tai ruotsiksi.   

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä. 

Motivation letter / analysis questions

 • Briefly describe and explain in English: Your motives to apply for this programme at the University of Helsinki. How your previous studies enable you to succeed in the studies in the chosen programme and how the programme complements and develops your previous studies. How studying in this programme relates to your future aspirations and academic objectives.  (2000 characters)
 • Please indicate the subprogramme you want to apply to. If you want to apply to subprogramme in Algorithms, please write letter A;  Networking and services, please write N; Software systems (part of the teaching in Finnish), please write S. Please see www.helsinki.fi/en/programmes/master/computer-science for more information. 
 • Please fill in information about your degree and its course content in the categories mentioned below.  Please notice that you need not have studies in every category 1-11, majority of categories is enough.
  • Category 1, mathematics and statistics: Please fill in the total amount of mathematics and statistics in your degree. List also names of all counted courses and their respective sizes.  (600)
  • Category 2, programming skills and languages: List all programming languages and for each language name one or two courses that covered that particular language. Give also a short overview of course contents.  (600)
  • Category 3, data structures and algorithms: Please list at most four most advanced or relevant courses. Describe each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 4, software engineering: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 5, databases and data management: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 6, computer organization and architecture: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 7, computer networks: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 8, operating systems: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 9, security: Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 10, theoretical computer science (f.eg. automata, grammars, complexity, and computability): Please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
  • Category 11, articifial intelligence: please list (maximum) 2 most advanced or relevant courses. Give also a description of each course’s main content. A good description identifies 3-5 main concepts (or themes) from the course and the most important things you learned about them.  (600)
 • Scientific writing: Explain briefly your thesis writing process and the required structure of the thesis. You should be able to explain the thesis process and requirements even, if you are writing your thesis during spring 2017. If your degree does not contain a thesis, explain the largest scientific writing task that is included in your degree.  (700)
 • Please fill in your GPA (Grade Point Average) percentage.  (Alternatively, you can fill your GPA value and the maximum.) If your official transcript or final degree certificate does not state GPA percentage, please calculate it as the weighted average of all grades in your official transcript. Do this by multiplying each grade’s point value by the number of credits. Sum all of these together and divide by the total number of credits. Please calculate the value as best as you can. This GPA will be verified by the university. An accurate self-reported GPA will help to expedite the processing of your application.  (150)
 • Give your own ECTS estimate of your degree size (numerical value, sum of the course sizes). You can find more information about ECTS from the document: http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm.  (150)
 • Give your own ECTS estimate of amount of mathematics in your degree (numerical value, sum of the mathematics course sizes).  (150)
 • Give your own ECTS estimate of amount of CS studies in your degree (numerical value, sum of the computer science course sizes).  (150)