Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA) perusteella annetaan enintään 75 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Pisteitä annetaan tutkintoon sisältyvän matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista. Muulla kokeella tarkoitetaan mitä tahansa tutkintoon sisältyvää koetta.

Äidinkielen kokeella tarkoitetaan

  • IB-tutkinnossa A-kielen koetta
  • Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa suomen, ruotsin tai saksan kielen koetta ja
  • EB-tutkinnossa L1-kielen koetta.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran. Esimerkiksi:

  • Liisa on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan E, pitkästä matematiikasta arvosanan M ja A-englannista arvosanan E. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: pitkästä matematiikasta 21 pistettä, äidinkielestä 16 pistettä ja A-englannista 16 pistettä (yhteensä 53 pistettä).
  • Carl on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Carl saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: matematiikasta 21 pistettä, englannista 16 pistettä ja maantieteestä 21 pistettä (yhteensä 58 pistettä). Maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

 

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut aineet (myös lyhyt matematiikka)

21

16

11

6

1

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

Matematiikka HL

33

27

21

15

9

3

Muut (myös matematiikka SL)

21

16

11

6

1

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut

21

16

11

6

1

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Pitkä matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut (myös lyhyt matematiikka)

21

16

11

6

1

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että  IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Anni on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä HL-matematiikan arvosanalla 6. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Annin valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (33 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.