Teoreettisen ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma: ha­ku­lo­mak­keen ky­sy­myk­set

HUOM! Tämä sivu koskee sinua, jos olet joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen: Teo­reet­tis­ten ja las­ken­nal­lis­ten me­ne­tel­mien mais­te­rioh­jel­ma, fi­lo­so­fian mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu päi­vi­te­tään vii­meis­tään 30.11.2018.

Motivaatiokirje ja sen sisältämä opintosuunnitelma tehdään vastaamalla hakulomakkeella annettuihin kysymyksiin, jotka on lueteltu alla.  Mietithän vastauksia huolellisesti etukäteen ennen hakulomakkeen täyttämistä, sillä vastauksia ei voi muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.  Vastausten merkkimäärä on rajoitettu.  Hakulomakkeen täyttämisaika on myös rajallinen.

Tämän maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Tämän takia alla olevat kysymykset ovat vain englanniksi.  Voit kuitenkin halutessasi vastata kysymyksiin myös suomeksi tai ruotsiksi.   

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä. 

Motivation letter questions

  • What are your motives to apply for this Master's Programme at the University of Helsinki?  (1000 characters)
  • How do your previous studies enable you to succeed in the studies of this Master's Programme?  (500)
  • How do the studies of this Master's Programme complement and broaden your previous studies?  (500)
  • Please specify how studying in this Master's Programme relates to your career objectives and what you wish to achieve by completing your master's degree.  (500)
  • Outline your academic interests in the chosen field, i.e. indicate what you see as being the topic of your Master's thesis and how it relates to this Master's Programme.  (1000)
  • Draw up a study plan. How will you complete your Master's studies in two years’ time? Please visit the web page of the programme and make a preliminary study plan for your master's studies here.  (2000)