Suo­men kie­len tai­don osoit­ta­mi­nen - tapa J

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet keväällä 2020 Helsingin yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan haettaessa kielitaito todennetaan eri tavoin valitusta opintosuunnasta riippuen:

 • Jos haet käännösteknologian opintosuuntaan, lue ohjeet sivulta Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa B.
 • Jos haet käännös- ja tulkkausviestinnän tai oikeustulkkauksen opintosuuntaan, lue alla olevat ohjeet.

Luethan huolellisesti myös liitteiden toimittamista koskevat ohjeet.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos

 • olet suorittanut äidinkielen kokeen suomen kielessä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI
 • olet suorittanut finska- tai suomi toisena kielenä -kokeen vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi A-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 5 TAI
 • olet suorittanut suomi A2- tai B-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 6.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma).

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.  Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi LI-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 7 TAI
 • olet suorittanut suomi L3-kielenä -kokeen vähintään arvosana 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • olet suorittanut suomi äidinkielenä -kokeen vähintään arvosanalla 8 TAI
 • olet suorittanut suomi B1-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 10.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos

 • olet suorittanut yliopistotasoiset perusopinnot (vähintään 25 op) suomen kielessä (tai vastaava suomi äidinkielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 TAI
 • olet suorittanut yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) Suomen kielessä ja kulttuurissa (tai vastaava suomi toisena- tai vieraana kielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 (tai vastaava laajuus ja arvosana).

Toimita virallinen opintosuoritusote (tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio siitä), jos olet suorittanut tutkinnon ennen vuotta 1995 tai ulkomailla. Jos olet suorittanut tutkinnon Suomessa 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa. Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvosanalla vähintään taitotaso 5 (C1) käytettäessä asteikkoa 1-6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.  Huomioithan, että kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2019-2020.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita siinä tapauksessa virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta muualla suoritetusta kielikokeesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritetulla Tulkin (asioimistulkkaus) tutkinnolla, joka sisältää suomen kielen opinnot.  Tallenna hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksestasi sekä opintosuoritusotteestasi.