Suo­men kie­len tai­don osoit­ta­mi­nen - tapa J

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet keväällä 2019 Helsingin yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan haettaessa kielitaito todennetaan eri tavoin valitusta opintosuunnasta riippuen:

 • Jos haet käännösteknologian opintosuuntaan, lue ohjeet sivulta Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa B.
 • Jos haet käännös- ja tulkkausviestinnän tai oikeustulkkauksen opintosuuntaan, lue alla olevat ohjeet.

Luethan huolellisesti myös liitteiden toimittamista koskevat ohjeet.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos

 • olet suorittanut äidinkielen kokeen suomen kielessä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI
 • olet suorittanut finska- tai suomi toisena kielenä -kokeen vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi A-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 5 TAI
 • olet suorittanut suomi B-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 6.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades).

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi LI-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 7.99–7.00 TAI
 • olet suorittanut suomi L3-kielenä -kokeen vähintään arvosana 8.99–8.00.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung (DIA) -tutkinnolla, jos

 • olet suorittanut suomi äidinkielenä -kokeen vähintään arvosanalla 9–8 TAI
 • olet suorittanut suomi B1-kielenä -kokeen vähintään arvosanalla 12–10.

Toimita kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos

 • olet suorittanut yliopistotasoiset perusopinnot (vähintään 25 op) suomen kielessä (tai vastaava suomi äidinkielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 TAI
 • olet suorittanut yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) Suomen kielessä ja kulttuurissa (tai vastaava suomi toisena- tai vieraana kielenä -oppiaine) vähintään arvosanalla 3/5 (tai vastaava laajuus ja arvosana).

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso erinomainen suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 5 (C1) käytettäessä asteikkoa 1-6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.  Huomioithan, että kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2018-2019.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita todistus muualla suoritetusta kielikokeesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritetulla Tulkin (asioimistulkkaus) tutkinnolla, joka sisältää suomen kielen opinnot. Toimita kopio tutkintotodistuksestasi sekä opintosuoritusotteestasi.