Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa F

Tässä ohjeessa kerrotaan miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet lääketieteellisten alojen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle keväällä 2019.

 

OH­JEEN KOH­DE­RYH­MÄ

Noudata tätä ohjetta, jos haet keväällä 2019 lääketieteellisten alojen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle. Ohjeessa kerrotaan miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon.

Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Valintakokeen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset. Hakulomakkeella ilmoitettua valintakokeen kielivalintaa ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle ja haettaessa hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle, hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito.

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset: Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman suomenkieliselle opintolinjalle hakeva voi osoittaa suomen tai ruotsin kielen taidon vastaamalla valintakokeessa suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Jos hakija hakee hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja tekee valintakokeen ruotsiksi, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin alla kohdassa ”Suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset” kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista. 

Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen 

Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista suomen kielessä, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

Suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset:

Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi.

Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa jollakin seuraavissa kohdissa kuvatuista tavoista.

 

 

SUO­MA­LAI­NEN YLI­OP­PI­LAS­TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu hyväksytysti, TAI
 • suomi toisena kielenä (S2) -koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M), TAI
 • ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M), TAI
 • suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  • pitkä oppimäärä (A-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E), TAI
  • keskipitkä oppimäärä (B-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L).

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2019, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.   

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta suomen kielen taidon osoittavasta kokeesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

IB-TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • A-taso on suoritettu hyväksytysti, TAI
 • B-taso on suoritettu vähintään arvosanalla 5.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

EB-TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • L1-kieli on suoritettu hyväksytysti, TAI
 • L2-kieli on suoritettu vähintään arvosanalla 7.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

REI­FEPRÜ­FUNG (RP) -TUTKINTO HELSINGIN SAKSALAISESSA KOULUSSA TAI VASTAAVA TULOS DEUTSCHES INTERNATIONALES ABITUR (DIA) -TUTKINNOSTA

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • suomi äidinkielenä on suoritettu hyväksytysti, TAI
 • suomi toisena kielenä on suoritettu vähintään arvosanalla 8.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

AM­MA­TIL­LI­NEN PE­RUS­TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • ammatillinen perustutkinto on suoritettu suomeksi.

Sinun tulee lähettää kopio tutkintotodistuksestasi siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

 

KOR­KEA­KOU­LU­TUT­KIN­TO/KORKEAKOULUOPINNOT

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • suoritetun korkeakoulututkinnon opetuskieli on suomi, TAI
 • alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö on tehty suomeksi, TAI
 • korkeakoulussa hyväksytty kypsyysnäyte on tehty suomeksi, TAI
 • kieliopinnot:
  • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena, TAI
  • suomen kieli 60 op/35 ov.

Jos kielitaidon osoittava korkeakoulututkinto/korkeakouluopinnot on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava korkeakoulututkinto/korkeakouluopinnot on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

 

MUU KOR­KEA­KOU­LU­KEL­POI­SUU­DEN AN­TA­VA TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu suomeksi.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

PE­RUS­O­PE­TUS JA LU­KIO-OPE­TUS

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saatu päättötodistus, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, TAI
 • perusopetus tai lukio-opetus on suoritettu suomeksi, TAI
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä on suoritettu hyväksytysti.

Toimita kopio päättötodistuksesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

 

HELSINGIN YLIOPISTON TAI MUUN SUOMALAISEN YLIOPISTON VASTAAVA KIELIKESKUKSEN KIELIPALVELUJEN KIELITESTI

 Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

Toimita todistus suoritetusta kielikokeesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

 

YLEI­NEN KIE­LI­TUT­KIN­TO (YKI)

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

Toimita kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.

 

VAL­TION­HAL­LIN­NON KIE­LI­TUT­KIN­TO

Jos

 1. haet lääketieteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen koulutusohjelmaan / suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
  TAI
 2. haet hammaslääketieteen yhteisvalinnassa Helsingin yliopiston suomenkielisen linjan hakukohteen lisäksi johonkin muuhun samassa yhteisvalinnassa olevaan hammaslääketieteen hakukohteeseen ja teet valintakokeen ruotsin kielellä,
   

sinulta vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

Toimita kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta päivitetään 28.2.2019 mennessä.