Noudata tätä ohjetta, jos haet talvella / keväällä 2018–2019 johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kielitaitotasovaatimukset ja tavat osoittaa riittävä kielitaito koskee myös seuraavia erillisiä opintokokonaisuuksia: erilliset erityisopettajan opinnot, opettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Mikäli etsimäsi koulutusohjelma ei ole mikään yllämainituista, tarkista Kielitaidon osoittaminen -sivulta mitkä ohjeet koskevat sitä. 

Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti vasemmalta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (ns. A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2019. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.***

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

*** HUOM! Jos kuitenkin haet monikielisten maisteriohjelmien haussa (hakuaika 3.12.2018-11.1.2019), sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ylioppilastutkintotodistuksestasi riippumatta siitä, minä vuonna ylioppilastutkintosi on valmistunut. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit todentaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung-tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksesta hakijapalveluihin.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava  virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaks todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito, jos olet suorittanut testin keskiarvosanalla taitotaso 5 käytettäessä asteikkoa 1-6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: hakijapalvelut tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista. Huomioithan, että kielipalvelut eivät järjestä suomen kielen kielitestejä lukuvuonna 2018-2019.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu todistus muualla suoritetusta kielikokeesta. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Riittää, että toimitat kopion tutkintotodistuksesta, Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.