Noudata tätä ohjetta, jos haet keväällä 2018 johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kielitaitotasovaatimukset ja tavat osoittaa riittävä kielitaito koskee myös seuraavia erillisiä opintokokonaisuuksia: erilliset erityisopettajan opinnot, opettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Tarkemmat tiedot kielitaitotodistuksen toimittamisesta annetaan kunkin opintokokonaisuuden valintaperusteissa.

Kun olet lähettänyt hakemuksen Opintopolku-sivuston hakujärjestelmällä, järjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Samalla järjestelmä kertoo milloin liitteiden on viimeistään oltava perillä.

Toimita suomen kielen taitosi osoittava liite Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.

Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti vasemmalta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (ns. A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2018. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen v. 1990, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit todentaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2018, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2017, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung-tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita hakijapalveluihin kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 5. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: hakijapalvelut tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita todistus muualla suoritetusta kielikokeesta hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin.