Siirtohaku

Siirtohaussa voi hakea opiskelija, joka suorittaa alempaa korkeakoulututkintoa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haluaa siirtyä kesken tutkinnon Helsingin yliopistoon, tai Helsingin yliopiston opiskelija, joka haluaa siirtyä yliopiston sisällä toiseen koulutusohjelmaan. Yliopiston sisällä koulutusohjelman vaihtamiseen sisältyy kuitenkin rajoituksia. Katso lisätietoja tutkinnonsuoritusoikeuksien myöntämistä koskevista rajoituksista verkkosivuiltamme.

Siirtohaun hakuaika vuonna 2021 on 3.5.–17.5.2021. Siirtohaun hakukohteet valintaperusteineen julkaistaan vuosittain viimeistään lokakuun lopussa Opintopolku.fi-palvelussa. Helsingin yliopiston verkkosivujen Koulutusohjelmat-sivuilla voit tutustua kandiohjelmiin tarkemmin.

Hakukohteilla on erilaisia vaatimuksia siirtohaussa. Katsothan Opintopolussa hakukohteen "Hakeminen"-välilehdellä lukevista valintaperusteista, mitä opintoja sinun tulee olla suorittanut, jotta voit hakea siirtohaussa.

Tällä sivulla vastataan siirtohakua koskeviin usein kysymyksiin yleisellä tasolla. Luethan ensisijaisesti hakukohteesi valintaperusteet Opintopolusta.

Mitä ovat soveltuvat opinnot?

Yliopistossa opiskellaan ja tutkitaan eri tieteenaloja. Kandiohjelmat keskittyvät kukin yhteen tai useampaan tieteenalaan. Jotta sinut voidaan hyväksyä opiskelijaksi, suorittamiesi opintojen tulee olla kandiohjelman sisältöjen mukaisia. Kandiohjelmien sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa. Kandiohjelmien opetussuunnitelmat löydät Weboodista kohdasta Opintotarjonta -> Opinto-oppaat.

Mitä ovat tutkintoon soveltuvat valinnaiset opinnot?

Valinnaiset opinnot viittaavat yleensä mihin tahansa opintoihin. Hakuohjeissa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta. Näistä ensimmäinen liittyy usein juuri sen kandiohjelman sisältöihin, johon olet hakemassa. Näiden kandiohjelmakohtaisten opintojen lisäksi saatetaan vaatia lisäksi toinen, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuva opintokokonaisuus. Nämä valinnaiset opinnot voivat useimmissa tapauksissa olla myös muiden tieteenalojen opintoja.

Kuvitellaan, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta: poliittisen historian perusopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot. Haet yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan. Ilmoitat hakulomakkeella koulutusohjelmaan soveltuvina opintoina poliittisen historian perusopinnot ja tutkintoon soveltuviksi valinnaisiksi opinnoiksi kasvatustieteen perusopinnot.

Mikä on opintokokonaisuus?

Opintokokonaisuus on ennalta määritelty kokonaisuus, joka koostuu tietyistä opintojaksoista eli kursseista. Esimerkkejä Helsingin yliopiston tarjoamista opintokokonaisuuksista ovat historian perusopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja tietojenkäsittelytieteen perusopintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Et voi itse päättää, mitkä suorittamasi opintojaksot muodostavat kokonaisuuden. Siitä, mitkä opintojaksot yhdessä muodostavat opintokokonaisuuden, on päätetty opetussuunnitelmassa. Kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen vaaditut opintojaksot, pyydä opintojaksojen sitomista opintokokonaisuudeksi.

Mikä on kokonaisuusmerkintä?

Kokonaisuusmerkinnöistä ja niiden pyytämisestä on kerrottu sivulla ”Hakemuksen liitteet siirtohaussa”.

Mitä tarkoittaa tutkinnonsuoritusoikeus?

Tutkinnonsuoritusoikeus tarkoittaa opinto-oikeutta suorittaa tutkinto jossain korkeakoulussa.

Siirtohaussa voit hakea, jos sinulla on opinto-oikeus alemman tai alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Millainen opinto-oikeus siirtohaussa myönnetään?

Siirtohaussa siirrät nykyisen opinto-oikeutesi Helsingin yliopistoon jostain toisesta suomalaisesta korkeakoulusta tai siirryt koulutuksesta toiseen Helsingin yliopiston sisällä.

Jos tulet hyväksytyksi ja päätät ottaa vastaan tämän uuden opiskeluoikeuden, päättyy siirron perusteena olevan opiskeluoikeutesi. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. Aiempi opiskeluoikeutesi päättyy aiemman lukukauden päättyessä. Opinto-oikeutesi siis jatkuu siitä, mihin se edellisessä korkeakoulussa/koulutusohjelmassa on jäänyt.

Esimerkiksi jos alkuperäinen opinto-oikeutesi on myönnetty vuosiksi 2018-2025, ja tulet hyväksytyksi siirtohaussa, uusi opinto-oikeutesi on voimassa vuodet 2021-2025.

Mitä tarkoittaa, että tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään saman tasoiseen tutkintoon?

Jos nykyinen opinto-oikeutesi kattaa sekä kandidaatin että maisterin tutkintojen suorittamisen, myönnetään sinulle opinto-oikeus molempien tutkintojen suorittamiseen myös Helsingin yliopistossa.

Jos sinulla on opinto-oikeus ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen tai yliopistossa pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. farmaseutti tai varhaiskasvatuksen opettaja), ja sinut hyväksytään siirtohaussa, myönnetään sinulle opinto-oikeus vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Sen suoritettuasi voit halutessasi hakea ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta korkeakoulun opiskelijavalinnan (esimerkiksi maisterihaun) kautta.

Mitä tarkoittaa, että opintojen suoritusaikaa tulee olla riittävästi jäljellä?

Siirtohaussa tavoitteena on, että siirryttyäsi uuteen koulutukseesi pystyt suorittamaan opinto-oikeutesi mukaiset tutkinnot ilman lisäaikaa sinulla jäljellä olevan opintoajan puitteissa, kun opintojen suoritustahdiksi määritellään 60 opintopistettä lukuvuodessa. Tämän vuoksi aiempien opintojesi etenemistahdilla on merkitystä.

Yliopistolain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi. Jos olet aloittanut opintosi ennen lukuvuotta 2005–2006, kyseinen suoritusaikaehto ei koske sinua.

Esimerkiksi jos olet opiskellut kaksi lukuvuotta kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavassa koulutuksessa, ja olet suorittanut 125 opintopistettä, pystyt todennäköisesti suorittamaan tutkinnot ilman lisäaikaa. Tällöin sinulla on opinto-oikeutta jäljellä viisi lukuvuotta, ja sinun pitäisi suorittaa niiden aikana 175 opintopistettä. Opintojen laskennallinen etenemistahti jää tuolloin alle 60 opintopisteeseen vuodessa.

Jos sinulla sen sijaan on esimerkiksi opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen, ja olet käyttänyt opintoihisi kuusi lukuvuotta, ja olet suorittanut 180 opintopistettä, et pysty suorittamaan jäljellä olevia opintojasi yhden lukuvuoden aikana, kun etenemistahdiksi määritellään 60 opintopistettä vuodessa.

Huomaathan, että koulutusohjelma saattaa opintojesi jäljellä olevan suoritusajan riittävyyttä arvioidessaan ottaa huomioon muitakin seikkoja kuin käyttämäsi opintoajan ja suorittamiesi opintopisteiden määrän. Opintojesi suorittamismahdollisuuksiin saattavat esimerkiksi vaikuttaa tarjolla olevat kurssit, niiden aikataulut sekä jo suorittamiesi opintojen hyväksilukumahdollisuudet.

Katso myös vastaus kysymykseen ”Millainen opinto-oikeus siirtohaussa myönnetään?”.

Koskeeko yhden paikan säännös siirtohakua?

Yhden paikan säännös ei koske siirtohakua. Voit siis esimerkiksi ottaa sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan yhteishaussa, ja siirtää jonkin aiemman opiskeluoikeutesi Helsingin yliopistoon, tai yliopiston sisällä toiseen koulutusohjelmaan, saman vuoden haussa. Joissain tapauksissa tutkinnonsuoritusoikeuksien myöntämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Tarvittavista liitteistä ja niiden toimittamisesta on kerrottu verkkosivulla ”Hakemuksen liitteet siirtohaussa”.

Mitä tarkoittaa ehdollinen hyväksyminen?

Jos sinut hyväksytään ehdollisesti, opiskelupaikkasi voidaan peruuttaa, ellet täytä sinulle tulosviestissä ja Oma Opintopolku –palvelussa kerrottua ehtoa.

Ehdollisen valinnan syistä ja todentamisen tavoista kerrotaan verkkosivulla ”Ohjeita ehdollisesti hyväksytyille”.

Minut hyväksyttiin ehdollisesti. Milloin tarkastatte tilanteeni?

Jos hyväksymisesi ehtona oli virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen hakijapalveluihin, tarkastamme tilanteesi sen jälkeen, kun olet toimittanut asiakirjan meille.

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan, vaikka hyväksymisesi olisikin ehdollinen. Jos et täytä sinulle asetettua ehtoa määräaikaan mennessä, peruutamme kuitenkin sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Mitä nopeammin toimit, sitä nopeammin pääset valmistautumaan opintojesi aloittamiseen. Tietojasi ei voida tallentaa Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin ennen kuin olet osoittanut sinulle asetetun ehdon täyttymisen ja suorittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen.

Seuraaviin koulutusohjelmiin on mahdollista hakea siirtohaussa:

 • elintarviketieteiden kandiohjelma
 • filosofian kandiohjelma
 • fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • historian kandiohjelma
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • kemian kandiohjelma
 • kielten kandiohjelma
 • kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • lääketieteen koulutusohjelma
 • maataloustieteiden kandiohjelma
 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • metsätieteiden kandiohjelma
 • molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • taloustieteen kandiohjelma
 • teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • ympäristötieteiden kandiohjelma
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)