psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit

Tämän sivun tiedot koskevat kevään 2019 hakua.

Ha­ku­koh­teet  -  Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
 

  • Helsingin yliopisto: Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
  • Helsingin yliopisto: Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)
  • Itä-Suomen yliopisto: Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Itä-Suomen yliopisto: Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2,5 v)
  • Jyväskylän yliopisto: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Jyväskylän yliopisto: Avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
  • Tampereen yliopisto: Psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Turun yliopisto: Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Va­lin­ta­koe­vaa­ti­muk­set 2019

Valintakoevaatimuksena oleva materiaali ilmoitetaan tällä sivulla kuukautta ennen valintakoetta tiistaina 9.4.2019 klo 12.00.

Materiaali on pääosin suomenkielinen, mutta voi sisältää myös englanninkielisiä tekstejä. Englanninkielisten tekstien yhteydessä on sanasto, jossa selitetään materiaalissa käytetyt englanninkieliset termit ja käsitteet.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Ilmoitusta ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä.