psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit

Tämän sivun tiedot koskevat kevään 2019 hakua.

Ha­ku­koh­teet  -  Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
 

  • Helsingin yliopisto: Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
  • Helsingin yliopisto: Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)
  • Itä-Suomen yliopisto: Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Itä-Suomen yliopisto: Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2,5 v)
  • Jyväskylän yliopisto: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Jyväskylän yliopisto: Avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
  • Tampereen yliopisto: Psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Turun yliopisto: Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Va­lin­ta­koe­vaa­ti­muk­set 2019

Tiistaina 9.4.2019 klo 12.00 julkaistu materiaali. Materiaali on suomenkielinen.

 

Artikkelit

Tiedosto (pdf)

1

Kantola, L. & Pirttimäki, T. & Nokia, M. S. (2017). Aikuisiän neurogeneesi hippokampuksessa mahdollistaa joustavan toiminnan. Psykologia, 52 (06), 436-456

kantolaym2017.pdf

2

Keiski, P., Helminen, M., Lindroos, M., Kommeri, H., & Paavilainen, E. (2018) Nainen perheväkivallan tekijänä – ryhmäinterventio väkivaltakäyttäytymisen loppumiseksi. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2018: 55: 143–155

Keiski ym., Nainen perheväkivallan tekijänä.pdf

3

Kinnunen, Ulla & Feldt, Taru & Korpela, Kalevi & Mauno, Saija & Sianoja, Marjaana. (2017). Uupumusasteisen väsymyksen pysyvyys kahden vuoden aikana: yhteydet työstä palautumiseen vapaa-ajalla. Psykologia, 52 (04), 293-306

Kinnunen ym Psykologia 2017.pdf

4

Koivusalo, Laura & Aunola, Kaisa & Bertram, Raymond & Ryba, Tatiana V. (2018). Urheilija vai opiskelija? Urheilulukiolaisten identiteettiprofiilit. Liikunta ja tiede,  55  (2-3), 80-87

Koivusalo2018_Urheilija vai opiskelija.pdf

5

Kontu, Elina & Ullgren, Iira-Maria & Törmänen, Minna & Nislin, Mari & Pirttimaa, Raija. (2013). Savant-lahjakkuus ja yleisen älykkyyden käsite. NMI-bulletin, 2013, Vol. 23, No. 1

Kontu-ym(2013).pdf

6

Linnansaari, A & Hankonen, N. (2019) Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Kirjasta: Terveyden psykologia (toim. Sanna Sinikallio), 5, s. 89-134

Miten_terveyskayttaytymiseen_voidaan_vaikuttaa.pdf

7

Pohjola, M., Kykyri, V.-L., & Laitila, A. (2018). Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa. Psykologia, 53 (05-06), 386-401, 449.

Pohjola ym.Psykologia_5-6_2018.pdf

8

Psykologian valintakoe 2019 - Tilastomatematiikan materiaali

tilastomateriaali 2019 Psykologia (1).pdf

Tilastomateriaalin korjaussivu (korjaussivun 3. päivitys 12.4.2019 klo 17)

9

Pyykönen, H., ym. (2019) Ajokyvyn arviointi MoCA-menetelmällä Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Lääkärilehti 11/2019 vsk 74, 686-694

2019_Pyykönen et al SLL.pdf

10

Silvonen, J. (2017) Sielutieteestä psykologiaan – suomalaisen psykologiahistorian haasteita. Psykologia, 52 (02-03), 84-94

Silvonen, Sielutieteestä psykologiaan.pdf

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Ilmoitusta ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä.