Psykologian kandiohjelman lähtöpisteet

Tämän sivun tiedot koskevat 2019 valintoja. (Päivitetty 19.11.2018)

2019 lähtöpisteet: ylioppilastutkinnon pisteytys ja ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen pisteytys

Hakukohde:

  • Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, International Baccalaureate -tutkinnosta (IB), European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) ja Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta. Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP/DIA -tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Voit saada yhteensä enintään 157,90 lähtöpistettä.

Jos olet korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden laskennassa.

Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti, enintään 157,90 pistettä

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.

Psykologian 2019 lähtöpisteet, suomalainen ylioppilastutkinto, vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä

Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti, enintään 109 pistettä

Pisteitä voi saada neljästä aineesta:

  • äidinkieli
  • yksi pitkä kieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • vanhamuotoinen reaali

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.

Psykologian 2019 lähtöpisteet, suomalainen ylioppilastutkinto, ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet

 

International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) ja Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

Psykologian 2019 lähtöpisteet, IB-, EB-, RP/DIA -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon, OSA 1

Psykologian 2019 lähtöpisteet, IB-, EB-, RP/DIA -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon, OSA 2

Psykologian 2019 lähtöpisteet, IB-, EB-, RP/DIA -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon, OSA 3

Psykologian 2019 lähtöpisteet, IB-, EB-, RP/DIA -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon, OSA 4

Psykologian 2019 lähtöpisteet, IB-, EB-, RP/DIA -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon, OSA 5

 

Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon lähtöpisteet lasketaan kohdasta ”Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung”.

Vuonna 2019 suoritettavan IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritettavan RP/DIA-tutkinnon suorittavilla lähtöpisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvioinnin perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen.