Ympäristötieteiden kandiohjelman valinnat 2020

Valintaperustemuutokset julkaistu 30.4.2020. Sivua on päivitetty viimeksi 20.5.2020 (Koevalinta).

Löydät tältä sivulta tietoa koronavirustilanteen vuoksi muuttuneista ympäristötieteiden kandiohjelman valintaperusteista. Alkuperäiset valintaperusteet löytyvät Opintopolusta, ja ne ovat voimassa muilta osin kuin tällä sivulla kerrottujen muutosten osalta. Lue muutoksista huolellisesti, sillä ne voivat edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Hakukohde, joita tämän sivun valintaperustemuutokset koskevat:

 • Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pääasialliset muutokset ovat:

 1. Koevalinnan kiintiötä on osittain korvattu biologian ylioppilaskokeen arvosanoihin perustuvalla valinnalla (ns. ainereaalivalinta).
 2. Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä.

Hakukohde on osa biologian yhteisvalintaa. Valintaperustemuutoksista on tiedotettu yhteisesti osoitteessa biohaku.fi.

Aloituspaikkamäärät

Todistusvalinnan, ainereaalivalinnan ja koevalinnan kiintiöt sekä ensikertalaisuuskiintiö muuttuvat seuraaviksi:

 • todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 29 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 24)
   
 • ainereaalivalinnassa ylioppilastutkintotodistusten biologian ja kemian arvosanojen perusteella valitaan 16 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 13)
 • koevalinnassa koepisteiden perusteella valitaan 10 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 5).

Jos todistusvalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, yli jääneet paikat voidaan täyttää ainereaalivalinnassa tai koevalinnassa. Jos ainereaalivalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, yli jääneet paikat voidaan täyttää todistusvalinnassa tai koevalinnassa. Mikäli taas koevalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, yli jääneet paikat voidaan täyttää todistusvalinnassa tai ainereaalivalinnassa.

Valintaperusteisiin ei ole tehty muutoksia todistusvalinnan suhteen.

Voit tulla valituksi ainereaalivalinnassa, jos olet jo aiemmin suorittanut tai suoritat hakukeväänä 2020

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • IB-tutkinnon,
 • EB-tutkinnon tai
 • Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon.

Jos olet suorittanut useampaan yllä mainittuun ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan, vaikka ne kuuluisivat eri tutkintoihin. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vanhamuotoisesta reaalista ei kuitenkaan voi saada pisteitä. 

Keväällä 2020 valmistuvien suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat huomioidaan ainereaalivalinnassa, mikäli ne näkyvät ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 12.5.2020. Jos korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkintosi on suomalainen ylioppilastutkinto, tulee myös tutkinnon näkyä valmiina rekisterissä viimeistään 12.5.2020. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Ainereaalivalinnassa huomioidaan biologian ainereaalista saatavat todistuspisteet todistusvalinnan pisteytystaulukon mukaisesti. Pisteytystaulukossa biologia on painotettuna aineena.

Ainereaalivalinnassa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien aineiden perusteella alla olevassa järjestyksessä:

 1. äidinkielestä saadut pisteet
 2. parhaat pisteet tuottavasta kielestä saadut pisteet (muu kuin äidinkieli)
 3. kemiasta saadut pisteet
 4. matematiikasta saadut pisteet
 5. fysiikasta saadut pisteet.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikissa biologian yhteisvalinnan hakukohteissa, joihin hän on hakenut.

Biologian ja ympäristötieteiden valintakoevalinta suoritetaan sähköisesti kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä. Hakijalle lähetetään erillinen kutsu kumpaankin valintakokeen osaan. Hakija voidaan hyväksyä vain, jos hän suorittaa valintakokeen kummankin osan.

Hakija ei saa käyttää kummassakaan valintakokeen vaiheessa laskinta. Koe pitää suorittaa täysin itsenäisesti ja ilman muistiinpanoja ja oppikirjoja. Muun kuin kokeen aineiston käyttäminen on kiellettyä. Kokeen aikana ei saa käyttää muita kuin kokeeseen liittyviä verkkosivuja. Näiden määräysten rikkominen katsotaan vilpiksi. Koesuoritus hylätään, jos hakija syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai avustaa vilpissä tai vilpin yrityksessä.

 

Ensimmäisen vaiheen koe

Ensimmäiseen vaiheen kokeeseen saavat osallistua kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa biologian yhteisvalinnan ensimmäiselle tai sitä ylemmälle hakutoiveelleen. Ensimmäisen vaiheen valintakoe suoritetaan digitaalisena etäkokeena 27.5.2020 klo 14.00 – 15.00. Koe on luonteeltaan monivalintakoe. Kokeen kesto on yksi tunti. Kokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoemenestyksen perusteella parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan valintakoevalinnan toisen vaiheen kokeeseen. Valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen kutsutaan hakukohteittain vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Useamman hakukohteen kautta toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden toiseen vaiheeseen hakija olisi tullut kutsutuksi.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on ensimmäisen vaiheen kokeesta sama pistemäärä, kutsutaan koevalinnan toiseen vaiheeseen kaikki tasatilanteessa olevat.

Lisätietoa 1. vaiheen kokeesta

Biologian valintakoeyhteistyön 1. vaiheen koe toteutetaan samassa etävalintakoejärjestelmässä kuin ammattikorkeakoulujen valintakoe.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti hyvissä ajoin ennen valintakoetta ja noudata niitä!

Saat Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen valintakoekutsun kolme arkipäivää ennen valintakoetta. Kutsu sisältää henkilökohtaisen linkkisi kokeeseen (löytyy myös Oma Opintopolusta) sekä kellonajan, jolloin sinun tulee kirjautua koejärjestelmään. Sähköposti tulee osoitteesta tunnistaudu@korkeakouluun.fi ja otsikko on "Kutsu valintakokeeseen". Linkki löytyy myös Oma Opintopolusta omalta hakemukseltasi osiosta Linkki valintakokeeseen. Oman hakemuksen löydät Oma Opintopolusta kohdasta Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto.

Mikäli et ole saanut linkkiä sähköpostiin eikä se löydy Oma Opintopolusta kolme arkipäivää ennen koetta, voit laittaa viestiä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Tarkista myös roskapostikansio.

Huom! Pääset kirjautumaan kokeeseen vain henkilökohtaisella linkilläsi ja kirjautuminen tulee tehdä omana kirjautumisaikanasi. Hakijoiden kirjautumisajat on porrastettu, mutta kokeen suoritusaika on kaikille hakijoille sama.

Ohjeita valintakokeeseen:

Jos kohtaat ongelmia kokeen aikana, voit olla meihin yhteydessä soittamalla numeroon 029 4120 211. Emme vastaa kokeen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Sinun tulee järjestää tarvitsemasi tilat ja välineet.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, sinulle lähetetään niitä koskeva ratkaisu noin viikkoa ennen koetta.

Lue lisää erityisjärjestelyistä.

 

Toisen vaiheen koe

Toisen vaiheen koe suoritetaan suullisena valintakokeena. Koe järjestetään 5.6. klo 9.00 – 9.45. Vastausaikaa kokeessa on enintään 30 minuuttia. Kokeessa käytetään RecRight-ohjelmistoa. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään sähköpostilla kutsu suulliseen kokeeseen viimeistään 3.6.2020. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.

Hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila sekä tietokone tai muu laite, jossa on verkko- ja videoyhteys. Videoyhteydellä toteutettu suullinen valintakoe tallennetaan. Kokeessa on 4 osaa, joista kustakin voi saada enintään 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Hakijan on vastattava tehtäviin suullisesti.

Toisen vaiheen kokeen tehtävät keskittyvät biologian keskeisiin osa-alueisiin, joihin voi vastata lyhyesti. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Tarkemmat ohjeet hakijan valmistautumisesta toisen vaiheen kokeeseen lähetetään kokeeseen kutsutuille.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään toisen vaiheen pisteiden perusteella. Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeesta saatujen pisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen siten, että ensimmäinen järjestyskriteeri on hakijan pistemäärä tehtävästä, josta saatujen pistemäärien mediaani on pienin. Jos hakijat ovat edelleen tasapisteissä, seuraava järjestyskriteeri on pistemäärä tehtävästä, josta saatujen pistemäärien mediaani on toiseksi pienin – ja niin edelleen. Jos useammasta tehtävästä saatujen pisteiden mediaani olisi sama, kyseiset kriteerit järjestettäisiin tehtävänumeroiden mukaan pienimmästä suurimpaan.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Loput toisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille. Varasijajärjestys muodostetaan toisen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden mukaan. Varasijojen määrää koevalintajonoissa ei rajoiteta.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kokeesi arvioidaan ainoastaan, jos todistat henkilöllisyytesi kokeen suorittamisen yhteydessä. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään

 • passi
 • suomalainen henkilökortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti
 • suomalainen ajokortti