Usein kysytyt kysymykset opis­ke­li­ja­va­lin­nasta ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa

Tutustu Helsingin yliopiston usein kysyttyihin kysymyksiin opiskelijavalinnoista kevään 2020 koronavirustilanteessa. Sivulle on koottu vastauksia eniten askarruttaneisiin kysymyksiin aiheesta.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tiedote: Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista

Sivua on päivitetty viimeksi: 12.5.2020, klo. 15.35

Perinteisiä valintakokeita ei ole koronavirustilanteen vuoksi mahdollistaa järjestää turvallisesti. Helsingin yliopiston valintakokeet koskettavat kymmeniätuhansia hakijoita ja aiheuttaisivat suurten massojen liikkumista ja eri alueilta saapuvien ihmisten kohtaamisia. Asiasta on julkaistu tiedote torstaina 9.4.2020.

Helsingin yliopisto toteuttaa opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. Toteutuksessa otetaan huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pidetään kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, suullisia valintakokeita, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylää. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimin toteuttaa, jos valintoja ei pystytä muutoin toteuttamaan.

Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää muita valintamenettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, suullisia valintakokeita, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylää. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimin toteuttaa, jos valintoja ei pystytä muutoin toteuttamaan.

Kaksivaiheisuudella varmistetaan opiskelijoiksi valittavien hakijoiden osaaminen. Ilman fyysisiä valintakokeita emme pysty valvomaan hakijoita koevalinnan ensimmäisessä vaiheessa suuren osallistujamäärän takia, joten ensimmäisellä vaiheella karsitaan hakijajoukko sen kokoiseksi, jolle pystytään olemassa olevin resurssein järjestään valvottu toisen vaiheen koe.

Koevalinta joudutaan suorittamaan kaksivaiheisena, jotta myös etänä järjestettävissä kokeissa voidaan varmistaa opiskelijaksi valittavien hakijoiden osaaminen (kts. Miksi koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi?). Koevalinnan toinen vaihe järjestetään tyypillisesti yksilöllisinä suullisina kokeina. Eri tieteenalojen resurssit järjestää yksilöllisiä kokeita vaihtelee. Koevalinnan kiintiö on täytynyt asettaa sellaiseksi, että valinnan toinen vaihe pystytään järjestämään aikataulussaan olemassa olevin resurssein.

Kun koevalinnan kiintiötä on täytynyt laskea, on aloituspaikat siirretty todistusvalintaan.

Valintakokeiden ennakkomateriaalit julkaistaan pääosin 30.4. Yhteisvalinnoissa ennakkomateriaalit voidaan julkaista jo aiemmin, joten seuraa ennakkomateriaalisivuja edellä olevan linkin kautta.

Kaikissa valintakokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Hakukohteiden valintaperusteissa kerrotaan tarkemmin, mihin kukin koe perustuu.

On mahdotonta tietää, minkälainen virustilanne on loppukesästä tai tulevana syksynä. Saattaa olla, että perinteisten valintakokeiden järjestäminen turvallisesti ei olisi silloinkaan mahdollista, minkä vuoksi yliopistot eivät voi laskea sen vaihtoehdon varaan.

Opintojen aloituksen siirtäminen olisi ongelmallista ja sen vaikutukset olisivat merkittävät.

Tilanne on poikkeuksellinen ja edellyttää muutoksia, joita normaalitilanteessa ei tehtäisi. Vaihtoehtoisissa valintamenettelyissä huomioidaan hakijoiden näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi. Kokonaisuutena valinnat pyritään tekemään niin, että muutoksilla on mahdollisimman pienet vaikutukset valinnan tuloksiin. Valmistelussa on mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Et voi. Helsingin yliopisto toteuttaa opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. Toteutuksessa otetaan huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pidetään kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimin toteuttaa, jos valintoja ei pystytä muutoin toteuttamaan. Niihin saa osallistua vain täysin terveenä.

Ei vaikuta. IB tutkinnon suorittavat tulevat saamaan arvosanat normaalin arvosana-asteikon mukaisesti ja ennalta ilmoitetussa aikataulussa (linkki vie ibo.org -sivustolle). Näin ollen hakijat ovat korkeakoulukelpoisia, mikäli he valmistuvat 15.7.2020 mennessä ja todistusvalinnassa heidän arvosanansa pisteytetään normaalien taulukoiden mukaisesti.

Koronatilanteen takia Opetushallitus on perunut maaliskuussa järjestettävät YKI-testit ja valtionhallinnon kielitutkinnot. Jos olit viimeistään 18.3.2020 mennessä ilmoittautunut maaliskuussa tai sen jälkeen järjestettävään kokeeseen, voit liittää hakulomakkeelle kielitaidon todenteeksi vahvistuksen siitä, että olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen. 

Yliopisto voi varmentaa ilmoittautumistietosi suoraan tutkinnon järjestävältä taholta. Mahdollinen valintapäätöksesi tulee olemaan ehdollinen siihen saakka, kunnes pystyt todentamaan kielitaitosi kielikokeella. Kielitaito on todennettava viimeistään 15.7.2020 mennessä.

Todistusvalinnassa sääntönä on, että neljällä kirjoitetulla aineella voi hakea.

Digikokeet pyritään pitämään samana päivänä kuin koe oli alun perin suunniteltu. On kuitenkin mahdollista, että joidenkin valintakokeiden päiviä joudutaan muuttamaan, jotta digikokeissa ei ole liian monta hakijaa samanaikaisesti. Tarkat kokeiden ajat julkaistaan viimeistään 8.5. valintaperustemuutoksista kertovilla sivuilla. 

Kokeen ajankohta riippuu alasta ja toisen vaiheen suoritustavasta. Toisen vaiheen ajankohdat julkaistaan viimeistään 15.5. valintaperustemuutoksista kertovilla sivuilla. Toisessa vaiheessa henkilöllisyys tullaan varmistamaan. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi haastattelu, jossa kysytään samoja kysymyksiä kuin ensimmäisessä vaiheessa tai videokamerayhteyden avulla digitaalisesti valvottu koetilanne.

Käsitellemme kaikki Helsingin yliopistolle keväällä 2020 määräaikaan mennessä saapuneet erityisjärjestelyhakemukset. Erityisjärjestelypyynnöt huomioidaan kevään opiskelijavalinnoissa niiltä osin kuin se on mahdollista kunkin hakukohteen osalta. Tiedotamme muuttuneiden valintatapojen vaikutuksista erityisjärjestelyihin heti, kun tiedämme enemmän.

Ei ole, mahdollisuus valintakokeeseen tarjotaan kaikille niissä hakukohteissa, joissa koevalinta oli alkuperäisissäkin valintaperusteissa avoinna kaikille. Matemaattis-luonnontieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa on hakukohteita, joissa koevalinta on alun perinkin rajattu vain sellaisille hakijoille, joilla ei ole pisteitä tuottavaa ylioppilastodistusta. 

Ei ole, yliopiston sääntöjen mukaisesti opiskelijat valitaan vähintään kahta väylää käyttäen niissä hakukohteissa, joiden alkuperäisissäkin valintaperusteissa oli useampi valintatapa avoinna kaikille. Matemaattis-luonnontieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa on hakukohteita, joissa koevalinta on alun perinkin rajattu vain sellaisille hakijoille, joilla ei ole pisteitä tuottavaa ylioppilastodistusta. 

Valintaperusteiden muuttamista koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niitä koskee yliopistolaissa valituskielto. Jokainen hakija saa valintaprosessissa oman opiskelijaksi hakemista koskevan päätöksen. Jos hakija ei ole siihen päätökseen tyytyväinen, hän voi hakea muutosta päätökseen ensin oikaisuvaatimuksella yliopistolta ja sitten valituksella hallinto-oikeudelta.

Jos avoimen väylän sisäänottomääriä olisi nostettu, se olisi palvellut vain niitä, jotka ovat hakeneet muutenkin avoimen väylässä tänä keväänä, eikä olisi auttanut niitä jotka olivat tulossa pääsykokeeseen. Opinnot olisi pitänyt tehdä jo lukuvuoden 2019-2020 aikana, eli niitä ei olisi enää ehtinyt tehdä koronakriisin alettua.

Helsingin yliopisto harkitsee avoimen yliopiston tarjonnan laajentamista ensi lukuvuodelle koronavirustilanteen valintoihin aiheuttamien muutosten takia.

Tarkkoja päätöksiä siitä, kuinka suuri osuus opiskelijoista otetaan sisään avoimen väylän kautta vuonna 2021 ei vielä ole.

Pandemian takia jouduttiin valitsemaan paras mahdollinen ratkaisu vaikeassa tilanteessa. Pelkkään todistusvalintaan ei haluttu mennä, koska tällöin osalla hakijoista ei olisi ollut lainkaan mahdollisuutta tulla valituksi. Kaksivaiheisessa valintakokeessa hakijan henkilöllisyys tarkistetaan ja koe valvotaan toisessa vaiheessa. Kaksivaiheiseen valintamenettelyyn päädyttiin, koska ilman fyysisiä valintakokeita emme pysty valvomaan hakijoita koevalinnan ensimmäisessä vaiheessa suuren osallistujamäärän takia. Ensimmäisellä vaiheella karsitaan hakijajoukko sen kokoiseksi, jolle pystytään järjestämään valvottu toisen vaiheen koe. Vilpin mahdollisuus valinnoissa otetaan vakavasti ja vilpin ehkäisemiseksi tehdään kaikki mahdolliset käytettävissä olevat toimenpiteet.