Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä): valinnat 2020

Sivua päivitetty viimeksi 3.6. (Toiseen vaiheeseen kutsuttavat hakijat) 15.5. (Koevalinnan toinen vaihe), 11.5. (Koevalinnan ensimmäinen vaihe), 8.5. (Koevalinnan ensimmäinen vaihe) ja 1.6. (Toi­seen vai­hee­seen kut­sut­ta­vat ha­ki­jat). Valintaperustemuutokset julkaistu 30.4. 

Löydät tältä sivulta tietoa koronavirustilanteen vuoksi muuttuneista kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintaperusteista. Alkuperäiset valintaperusteet löytyvät Opintopolusta, ja ne ovat voimassa muilta osin kuin tällä sivulla kerrottujen muutosten osalta. Lue muutoksista huolellisesti, sillä ne voivat edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Hakukohde, joita tämän sivun valintaperustemuutokset koskevat:

Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pääasialliset muutokset ovat:

 1. Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu.
 2. Todistusvalinnan pisterajat muuttuvat.
 3. Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä.

Todistusvalinnan ja koevalinnan kiintiöt sekä ensikertalaisuuskiintiö muuttuvat seuraaviksi:

 • todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 25 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 20)
 • koevalinnassa koepisteiden perusteella valitaan 16 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 12).

Pistemäärä, joka sinun on vähintään saatava voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, muuttuu seuraavaksi: Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 70 todistuspistettä.

Koevalinta muuttuu kaksivaiheiseksi. Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä sähköinen valintakoe. Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä haastattelu.

Koevalinnan ensimmäiseen vaiheeseen saavat osallistua kaikki, jotka ovat hakeneet tähän hakukohteeseen.

Ensimmäisen vaiheen perusteella valitaan yhteensä 18 kokeessa parhaiten menestynyttä, vähimmäisehdot täyttänyttä hakijaa valinnan toiseen vaiheeseen.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään ensimmäisen ja toisen vaiheen perusteella. Toinen vaihe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelijoiksi valitaan ne ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneet hakijat, jotka ovat suorittaneet toisen vaiheen hyväksytysti.

Loput toisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille. Varasijajärjestys muodostetaan ensimmäisessä vaiheessa menestymisen perusteella.

Valintakoemateriaali

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali on sama koevalinnan ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa.

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan torstaina 30.4. Valintakokeen ennakkomateriaalit -sivulla.

Koesuorituksesi voidaan hylätä, jos

 • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
 • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään maanantaina 18.5.2020 klo 9-12.

Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Ohjeet kokeeseen osallistumiseen

Pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintakoe 18.5.2020 -sivulla on ohjeet valintakokeeseen osallistumista varten.

Valintakoemateriaali julkaistaan samalla sivulla kokeen alkamishetkellä. Huomaa, että sinun täytyy ladata sivu uudelleen kokeen alussa, jotta valintakoemateriaalit päivittyvät sivunäkymääsi.

Lue ohjeet huolella hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Sinun tulee järjestää tarvitsemasi tilat ja välineet.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, sinulle lähetetään niitä koskeva ratkaisu noin viikkoa ennen koetta.

Lue lisää erityisjärjestelyistä.

Ensimmäisen vaiheen koe

Sähköinen koe on osiltaan ja pisteytykseltään sama kuin alun perin ilmoitetun valintakokeen osat ja pisteytys.

Toisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020.

Kokeeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa menestymisen perusteella 18 hakijaa, joista vähintään 12 ensikertalaista.

Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetään sähköpostilla kutsu haastatteluun viimeistään kaksi päivää ennen haastattelua. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.

Koe järjestetään yksilöllisinä suullisina kokeina videoyhteyden avulla. Kokeessa keskustellaan ensimmäisen vaiheen kokeen aihepiiristä ja hakijan vastauksista kirjallisen kokeen kysymyksiin. Kokeessa arvioidaan hakijan kykyä vastata valintakoeaineiston aihepiiriin kuuluviin sisältökysymyksiin käyttämättä vastaamisen apuna kirjallisia lähteitä. Hakija ei voi suullisessa kokeessa korjata kokeessa antamiaan vastauksia. Koe ei edellytä kirjallisen kokeen ennakkoaineistoon perehtymisen lisäksi muuta ennakkovalmistautumista.

Koevalinnan toisessa vaiheessa tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva verkkoyhteys, kamera, kaiuttimet ja mikrofoni.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kokeesi arvioidaan ainoastaan, jos todistat henkilöllisyytesi kokeen suorittamisen yhteydessä. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään

 • passi
 • suomalainen henkilökortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti
 • suomalainen ajokortti

Tasapistetilanteen ratkaiseminen

Koevalinnan tasapistetilannesäännöt pysyvät ennallaan. Tasapistesääntöjä sovelletaan koevalinnan ensimmäisessä vaiheessa.

Kutsut valintakokeen toiseen vaiheeseen sekä ohjeet osallistumiseen lähetetään sähköpostitse Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi päivää ennen koetta. Saman päivän aikana tällä sivulla julkaistaan kutsuttujen hakijoiden hakemusnumerot. Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Katso täältä, miten saat selville hakemusnumerosi.

Mikäli hakemusnumerosi löytyy alta, mutta et ole saanut kutsua, tarkasta ensin roskapostikansiosi. Varmista myös, että olet tarkistanut sen sähköpostiosoitteen, jonka olet merkinnyt Opintopolkuun. Mikäli et edelleenkään löydä kutsua, lähetä heti sähköposti osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Otsikoi viestisi ”Kutsu toisen vaiheen valintakokeeseen”. Näin nopeutat asiasi käsittelyä.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan:

1.2.246.562.11.00000000000000400838
1.2.246.562.11.00000000000000414261
1.2.246.562.11.00000000000000416059
1.2.246.562.11.00000000000000440073
1.2.246.562.11.00000000000000446487
1.2.246.562.11.00000000000000454685
1.2.246.562.11.00000000000000463020
1.2.246.562.11.00000000000000480701
1.2.246.562.11.00000000000000496378
1.2.246.562.11.00000000000000505667
1.2.246.562.11.00000000000000515735
1.2.246.562.11.00000000000000516149
1.2.246.562.11.00000000000000520632
1.2.246.562.11.00000000000000530682
1.2.246.562.11.00000000000000538016
1.2.246.562.11.00000000000000544141
1.2.246.562.11.00000000000000559180
1.2.246.562.11.00000000000000559366