Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeissa koronavirustilanteessa 2020

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Linjauksen takia vuoden 2020 valintaperusteisiin joudutaan poikkeuksellisesti tekemään muutoksia hakuajan jo päätyttyä.

Muutoksista tiedotetaan Helsingin yliopiston sivulla Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa. Useimmat yhteisvalinnat tiedottavat muutoksista myös yhteisvalinnan omilla sivuilla.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja ratkaisu ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla. Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi erityisjärjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta.  

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä koetilanteessa. Erityisjärjestelyitä voidaan myöntää esimerkiksi terveydellisistä syistä. Katso alkuperäiset erityisjärjestelyiden hakemista koskevat ohjeet.

[Päivitetty 30.4.2020]

Erityisjärjestelyhakemukset huomioidaan niiltä osin kuin se on kunkin valintakokeen osalta mahdollista.

Jos koeaika muuttuu, erityisjärjestelynä myönnettävä lisäaika suhteutetaan uuteen kokeen kestoon.

Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät erityisjärjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Jos sinulle muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita erityisjärjestelyille, toimita meille välittömästi erityisjärjestelyhakemus.

Jos sinulle muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita yksilöllisille järjestelyille, toimita meille välittömästi erityisjärjestelyiden hakemuslomake täydennettynä:

Erityisjärjestelyiden hakemuslomake

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset. Jos haet erityisjärjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseen lääkärinlausunto.

Asiantuntijalausunnossa pitää

  • käydä ilmi, miksi tarvitset erityisjärjestelyitä,
  • selkeästi lukea, millaisia erityisjärjestelyitä sinulle suositellaan,
  • olla hakijan henkilötiedot,
  • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
  • olla päiväys.

Sinun ei tarvitse lähettää alkuperäistä lausuntoa, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Yliopisto voi olla myöntämättä erityisjärjestelyitä, jos järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Toimita hakemus suojatulla sähköpostilla.

Kirjoita viestin aiheeksi: Erityisjärjestelyhakemus.

Katso ohjeet suojatun sähköpostiviestin lähettämiseen verkkosivuiltamme.