Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

Löydät tältä sivulta koulutusohjelmat, joiden valintaperusteisiin tehdään muutoksia. Kokonaan ruotsinkielisten hakukohteiden valintaperustemuutokset löydät tämän sivun ruotsinkielisestä versiosta.

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Linjauksen takia tiedekunnat joutuvat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tekemään muutoksia vuoden 2020 valintaperusteisiin hakuajan jo päätyttyä. Muutokset koskevat kaikkia niitä hakukohteita, joissa on käytössä koevalinta. Opintopolussa julkaistut valintaperusteet ovat voimassa niiltä osin kuin muutoksia ei ole ollut välttämätöntä tehdä. Löydät tältä sivulta kaikki koulutusohjelmat, joiden valintaperusteisiin joudutaan tekemään muutoksia, ohjeita sähköisiin kokeisiin osallistumista varten sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Tietoa opiskelijavalinnoista koronavirustilanteessa

Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Hakukohteet kuuluvat pääasiassa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa mukana oleviin kandiohjelmiin, lääketieteellisten alojen koulutusohjelmiin sekä kasvatustieteen ja psykologian maisteriohjelmiin. Tämän lisäksi valintakoe on käytössä joissakin avoimen väylän hakuun ja siirtohakuun kuuluvissa kasvatustieteen kandiohjelman sekä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman hakukohteissa, ja opettajankoulutuksen erillisten opintojen haussa.

Bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelmien sivuille päivitetään tuorein tieto muuttuneista valintatavoista hakukohteittain. Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Lue muutoksista huolella, sillä osa niistä vaatii sinulta toimenpiteitä, kuten kokeiden ennakkomateriaaleihin tutustumista ja kokeissa tarvittavien teknisten laitteiden hankkimista.

Farmasian tiedekunta, eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelmien sivuille päivitetään tuorein tieto muuttuneista valintatavoista hakukohteittain. Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Lue muutoksista huolella, sillä osa niistä vaatii sinulta toimenpiteitä, kuten kokeiden ennakkomateriaaleihin tutustumista ja kokeissa tarvittavien teknisten laitteiden hankkimista.

Humanistinen ja teologinen tiedekunta

Koulutusohjelmien sivuille päivitetään tuorein tieto muuttuneista valintatavoista hakukohteittain. Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Lue muutoksista huolella, sillä osa niistä vaatii sinulta toimenpiteitä, kuten kokeiden ennakkomateriaaleihin tutustumista ja kokeissa tarvittavien teknisten laitteiden hankkimista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelmien sivuille päivitetään tuorein tieto muuttuneista valintatavoista hakukohteittain. Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Lue muutoksista huolella, sillä osa niistä vaatii sinulta toimenpiteitä, kuten kokeiden ennakkomateriaaleihin tutustumista ja kokeissa tarvittavien teknisten laitteiden hankkimista.

Oikeustieteellinen, valtiotieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelmien sivuille päivitetään tuorein tieto muuttuneista valintatavoista hakukohteittain. Tarkemmat hakukohdekohtaiset valintaperustemuutokset löydät alta kunkin koulutusohjelman kohdalta. Lue muutoksista huolella, sillä osa niistä vaatii sinulta toimenpiteitä, kuten kokeiden ennakkomateriaaleihin tutustumista ja kokeissa tarvittavien teknisten laitteiden hankkimista.