Oikaisun vaatiminen

HUOM! Tämän sivun ohjeet koskevat hakua syksyllä 2018 alkaneisiin koulutuksiin.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua.

HUOM! Seuraavia hakukohteita eivät koske Helsingin yliopiston oikaisuvaatimusohjeet. Jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee alla olevia hakukohteita, noudata linkistä avautuvia ohjeita. 

HUOM! Tutustu myös lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan ohjeisiin, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee jotakin seuraavista hakukohteista:

  • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma
  • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

HUOM! Jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee seuraavaa hakukohdetta:

  • Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, noudata Helsingin yliopiston oikaisun vaatimista koskevaa ohjetta, vaikka olet hakenut Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoon.

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille viimeistään 12.7.2018 klo 15.00. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Suosittelemme toimittamaan oikaisuvaatimuksen meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä. Tällöin viestisi sisältö siirtyy meille salattuna, eivätkä sivulliset saa ongittua siitä tietoa niin helposti.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

2. Tavallisena sähköpostiviestinä

Mikäli et halua toimittaa oikaisuvaatimustasi luottamuksellisena sähköpostiviestinä, voit omalla vastuullasi toimittaa oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluille myös tavallisena sähköpostiviestinä. Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta.

Mikäli haluat lähettää oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin tavallisella sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: maisterihaku, taloustieteen maisteriohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Toivomme, että toimittaisit oikaisuvaatimuksesi meille sähköpostitse, mikäli se vaan on mahdollista. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille myös postitse tai tuoda ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Löydät tarkemmat ohjeet seuraavalta verkkosivulta: Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin. Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainitusta kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon tai tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee kaikki oikaisuvaatimukset kiireellisinä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.