Molekyylibiotieteiden kandiohjelman lähtöpisteet

2019 Lähtöpisteet

Hakukohde:

  • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Voit saada lähtöpisteitä, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate (IB)-tutkinnon, European Baccalaureate (EB)–tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon. Et voi saada lähtöpisteitä mistään muista tutkinnoista tai millään muilla perusteilla.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung / Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon perusteella voi saada molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan haettaessa yhteensä enintään 160 pistettä.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta saa lähtöpisteitä seuraavista aineista:

AINE

TASO

L

E

M

C

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

40

32

24

16

matematiikka

 

pitkä

60

48

36

24

lyhyt

36

24

12

0

biologia, fysiikka, kemia *)

 

30

 

24

 

18

 

12

 

muut kuin yllämainitut ainereaalikokeet *)

 

10

 

 

8

 

 

6

 

 

4

 

 

*) mikäli hakija on suorittanut useamman kuin kahden reaaliaineen kokeita, huomioidaan kahden eniten pisteitä antavan aineen kokeet.

Ennen vuotta 2006 suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 160 pistettä seuraavasti:

AINE

TASO

L

E

M

C

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

40

32

24

16

matematiikka

 

pitkä

60

48

36

24

lyhyt

36

24

12

0

reaalikoe

40

30

20

5

Mikäli hakija on suorittanut reaalikokeen hyväksytysti ennen vuotta 2006, mutta on uusinut kokeen vuonna 2006 tai sen jälkeen, huomioidaan hänen kohdallaan enemmän pisteitä tuottava koe.

 

International Baccalaureate (IB)-, European Baccalaureate (EB)- ja Suomessa suoritetuista Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnoista annettavat lähtöpisteet

IB-tutkinnosta saa lähtöpisteitä seuraavasti:

AINE

TASO

7

6

5

4

A –kieli/äidinkieli

 

40

32

24

16

matematiikka

 

HL

60

48

36

24

SL

36

24

12

0

enintään kaksi reaaliaineen koetta: luonnontieteellisen aineen koe (biologia, kemia tai fysiikka)

HL

30

24

18

12

SL

25

20

15

10

muun reaaliaineen koe kuin biologian, kemian ja fysiikan koe

HL

10

8

6

4

SL

9

7

5

3

EB-tutkinnosta saa pisteitä seuraavasti:

AINE

TASO

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

äidinkieli (L1-L2 kieli)

40

32

24

16

matematiikka

 

pitkä koe

60

48

36

24

lyhyt

36

24

12

0

enintään kaksi reaaliaineen koetta, joista pisteitä annetaan seuraavasti:

Luonnontieteellisen aineen koe (biologia, kemia tai fysiikka)

30

24

18

12

muun reaaliaineen kuin biologian, kemian ja fysiikan koe

10

8

6

4

RP/DIA-tutkinnosta saa pisteitä neljästä kokeesta seuraavasti:

AINE

15-13

12-10

9-7

6-5

matematiikka

 

60

48

36

24

yksi luonnontieteellisen aineen (biologia, kemia tai fysiikka) koe

60

48

36

24

kaksi muuta koetta kuin matematiikka, biologia, kemia ja fysiikka (á max 20 p)

20

16

12

8