Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma: ha­ku­lo­mak­keen ky­sy­myk­set

HUOM! Tämä sivu koskee sinua, jos olet joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen: Ma­te­ma­tii­kan ja ti­las­to­tie­teen mais­te­rioh­jel­ma, fi­lo­so­fian/​val­tio­tie­tei­den mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu päi­vi­te­tään vii­meis­tään 30.11.2018.

Motivaatiokirje ja sen sisältämä opintosuunnitelma sekä analyysi aiemmista opinnoistasi tehdään vastaamalla hakulomakkeella annettuihin kysymyksiin, jotka on lueteltu alla.  Mietithän vastauksia huolellisesti etukäteen ennen hakulomakkeen täyttämistä, sillä vastauksia ei voi muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.  Vastausten merkkimäärä on rajoitettu.  Hakulomakkeen täyttämisaika on myös rajallinen.

Tämän maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Tämän takia alla olevat kysymykset ovat vain englanniksi.  Voit kuitenkin halutessasi vastata kysymyksiin myös suomeksi tai ruotsiksi.   

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä. 

Motivation letter / analysis questions

 • Please place the study tracks you apply for in order of preference. The study tracks in this programme are Mathematics and Statistics.  (150 characters)
 • What are your motives to apply for this Master's Programme at the University of Helsinki?  (1000)
 • How do your previous studies enable you to succeed in the studies of this Master's  Programme?  (500)
 • How do the studies of this Master's Programme complement and broaden your previous studies?  (500)
 • Please specify how studying in this Master's Programme relates to your career objectives and what you wish to achieve by completing your master's degree?  (500)
 • Outline your academic interests in the chosen field, i.e. indicate what you see as being the topic of your Master's thesis and how it relates to this Master's Programme.  (1000)
 • How will you complete your Master´s studies in two years time? Please visit www.helsinki.fi/en/programmes/master/mathematics-and-statistics for information about the studies in this programme.  (2000)
 • Please fill in information about your degree and its course content in the categories mentioned below.  Please notice that you need not have studies in every category given below.  If you submit an application to mathematics, you should notice the categories "both mathematics and statistics" and "mathematics". If you submit an application to statistics, you should notice the categories "both mathematics and statistics" and "statistics"
 • Category 1, both mathematics and statistics: Please fill in the total amount (ECTS) of mathematics and statistics in your degree.  Give your own ECTS estimate of your degree size (numerical value, sum of the course sizes). You can find more information about ECTS from the document: http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm.   (300)
 • Category 2, both mathematics and statistics: Please fill in the names of courses in mathematical analysis or calculus in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 3, both mathematics and statistics: Please fill in the names of courses in linear algebra and matrix calculus in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 4, both mathematics and statistics: Please fill in the names of courses in probability calculus and/or probability theory in your degree, Give also their ECTS.  (300)
 • Category 5, both mathematics and statistics: Please fill in the names of differential equations in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 6, both mathematics and statistics: Please fill in the names of courses in Lebesgue measure and integration and/or probability measure. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 7, mathematics: Please fill in the names of courses in algebra and/or matematical logic and/or mathematical topology in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 8, mathematics: Please fill in the names of other courses in mathematics in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 9, statistics: Please fill in the names of courses in statistical inference and statistical modelling (such as linear models and generalized linear models) in your degree, Give also their ECTS.  (300)
 • Category 10, statistics: Please fill in the names of R-programming and/or SAS, SPSS courses in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 11, statistics: Please fill in the names of other statistics courses in your degree. Give also their ECTS.  (300)
 • Category 12, both mathematics and statistics: Please fill in your GPA (Grade Point Average) percentage.  (Alternatively, you can fill your GPA value and the maximum.) If your official transcript or final degree certificate does not state GPA percentage, please calculate it as the weighted average of all grades in your official transcript. Do this by multiplying each grade’s point value by the number of credits. Sum all of these together and divide by the total number of credits. Please calculate the value as best as you can. This GPA will be verified by the university. An accurate self-reported GPA will help to expedite the processing of your application.  (150)
 • Category 13, both mathematics and statistics: Calculate your GPA for mathematics and statistics courses in your degree, by using the advise in category 10.  (150)