Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman todistusvalinnan pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 48.

Ylioppilastutkinnosta, IB- tai EB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetusta RP- tai DIA-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden ja aineenopettajan valintakokeen perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran. Esimerkiksi:

  • Niina on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan E, pitkästä matematiikasta arvosanan E ja A-englannista arvosanan E. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: pitkästä matematiikasta 110 pistettä, äidinkielestä 50 pistettä ja fysiikan ainereaalista 13 pistettä (yhteensä 173 pistettä).
  • Carl on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Carl saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: matematiikasta 100 pistettä, englannista 50 pistettä ja maantieteestä 20 pistettä (yhteensä 170 pistettä). Maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

a) Pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali

120

110

100

 

 

 

b) Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä

60

50

40

30

20

10

c) Paras reaalikoe (ainereaali tai yleisreaali) tai pitkä matematiikka (muu kuin kohdassa a)

20

17

13

10

7

3

Suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan, fysiikan ainereaalin tai kemian ainereaalin koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M). Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

a) HL-matematiikka, fysiikka tai kemia

120

110

100

 

 

 

b) Paras A-kieli

60

50

40

30

20

10

c) Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia, psykologia, filosofia tai HL-matematiikka (muu kuin kohdassa a)

20

17

13

10

7

3

International Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on HL-tason matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 5. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

a) Matematiikka, fysiikka tai kemia

120

110

100

 

 

 

b) Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa)

60

50

40

30

20

10

c) Fysiikka, kemia, biologia, historia tai matematiikka (muu kuin kohdassa a)

20

17

13

10

7

3

Suomessa suoritetun Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 8. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

a) Pitkä matematiikka, fysiikka tai kemia

120

110

100

 

 

 

b) L1-kieli

 

60

50

40

30

20

10

c) Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia tai pitkä matematiikka (muu kuin kohdassa a)

20

17

13

10

7

3

European Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian koe vähintään arvosanalla 7,0. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Anni on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä HL-matematiikan arvosanalla 6. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Annin valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (120 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.