Matemaattisten tieteiden kandiohjelman todistusvalinnan pistetaulukot

Vuoden 2019 valinta

Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 140.

Ylioppilastutkinnosta, IB- tai EB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetusta RP- tai DIA-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran. Esimerkiksi:

  • Liisa on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut biologian ainereaalista arvosanan C, fysiikan ainereaalista arvosanan M, äidinkielestä (suomi) arvosanan E, pitkästä matematiikasta arvosanan M ja A-englannista arvosanan E. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: pitkästä matematiikasta 80 pistettä, äidinkielestä 49 pistettä ja fysiikan ainereaalista 9 pistettä (yhteensä 138 pistettä).
  • Carl on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Carl saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: matematiikasta 80 pistettä, englannista 49 pistettä ja maantieteestä 18 pistettä (yhteensä 147 pistettä). Maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

120

100

80

 

 

 

Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä

62

49

39

28

20

10

Paras reaalikoe (ainereaali tai yleisreaali)

18

13

9

6

1

 

Suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M). Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

HL-matematiikka

120

100

80

 

 

 

Paras A-kieli

62

49

39

28

20

10

Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia, psykologia tai filosofia

18

13

9

6

1

 

International Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on HL -tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 5. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Matematiikka

120

100

80

 

 

 

Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa)

62

49

39

28

20

10

Fysiikka, kemia, biologia tai historia

18

13

9

6

1

 

Suomessa suoritetun Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on matematiikan koe vähintään arvosanalla 8. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Pitkä matematiikka

120

100

80

 

 

 

L1-kieli

62

49

39

28

20

10

Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede tai historia

18

13

9

6

1

 

European Baccalaureate -tutkinnon perusteella opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla 7,00. Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Anni on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä HL-matematiikan arvosanalla 6. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Annin valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe pitkässä matematiikassa (120 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon HL-matematiikan koetta.