Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella fysikaalisia tieteitä, geotieteitä ja maantiedettä, kemiaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Lisäksi tiedekunnassa koulutetaan tutkivia ja uutta kehittäviä matematiikan, fysiikan, kemian ja maantiedon opettajia.
Seitsemän syytä opiskella Kumpulassa
Koulutusohjelmat

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon kuin tähtitieteilijänkin uralle.

Fysikaalisten tieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan kuuluvista opintosuunnista voit Avoimessa yliopistossa opiskella fysiikan ja tähtitieteen opintoja.

Fysikaalisten tieteiden perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa. Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet, ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja kemian taitoja.

Kemian opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa kemian perusopinnot 25 op. Kemian opintoja on tarjolla myös ruotsiksi.

Maantiede tutkii alueellisesta näkökulmasta luonnonjärjestelmiä ja yhteiskunnan jäsentymistä sekä muutosta. Lisäksi maantiede tarkastelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Ohjelmassa voit kouluttautua ainoana paikassa Suomessa suomenkieliseksi tai ruotsinkieliseksi maantieteen aineenopettajaksi.

Maantieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa maantieteen perusopinnot 25 op.

Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria.

Matemaattiset opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimessa yliopistossa voit opiskella koulutusohjelmaan kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja.

  • Matematiikka Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on matematiikan perusopinnot sekä yksittäisiä opintojaksoja.
  • Tilastotiede Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on tilastotieteen perusopinnot.

Mitä yhteistä on Facebookilla, Googlella, pienillä start-upeilla, isoilla ohjelmistoalan yrityksillä sekä huippututkimusyksiköillä Suomessa ja maailmalla? Kaikissa on töissä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteestä valmistuneita.

Tietojenkäsittelytieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Voit suorittaa tietojenkäsittelytieteen perusopinnot sekä yksittäisiä muita opintojaksoja.

Tietojenkäsittelytieteen perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Tietojenkäsittelytieteen MOOC-kurssit