Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan ha­ke­mus­ten pis­tey­tys mo­ni­kie­li­sis­sä mais­te­rioh­jel­mis­sa

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa monikielisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnat perustuvat soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon, mahdolliseen ennakkotehtävään tai portfolioon sekä motivaatiokirjeeseen ja sen sisältämään opintosuunnitelmaan.

Ha­ke­muk­sesta pis­tey­tet­tä­vät ka­te­go­riat

Kaikki hakemukset pisteytetään seuraavissa kategorioissa:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan
 • opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa
 • motivaatiokirje
 • mahdollinen ennakkotehtävä tai portfolio, mikäli sellainen on käytössä

Pisteytys tehdään kategorioittain seuraavassa järjestyksessä: 1) opintomenestys, 2) aiempien opintojen soveltuvuus ja 3) motivaatiokirje. Jokaisessa kategoriassa on vähimmäisraja siitä saataville pisteille. Mikäli hakija saa jostain kategoriasta vähemmän kuin vaaditun vähimmäispistemäärän, hänen hakemustaan ei tarvitse pisteyttää muissa kategorioissa.

Ennakkotehtävää käytetään valintaperusteena tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa. Portfoliota käytetään valintaperusteena kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa.

Pisteytys tehdään ohjelmasta riippuen seuraavan kahden mallin mukaisesti:

Jos hakukohteessa ei ole käytössä ennakkotehtävää tai portfoliota, pisteitä annetaan enintään 28 pistettä seuraavasti:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan 0-10 pistettä, hakijan saatava vähintään 6 pistettä
 • opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa 0-12 pistettä, hakijan saatava vähintään 8 pistettä
 • motivaatiokirje 0-6 pistettä, hakijan saatava vähintään 3 pistettä

Jos hakukohteessa on käytössä ennakkotehtävä tai portfolio, pisteitä annetaan enintään 32 pistettä seuraavasti:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan 0-10 pistettä, hakijan saatava vähintään 6 pistettä
 • opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa 0-12 pistettä, hakijan saatava vähintään 8 pistettä
 • motivaatiokirje 0-6 pistettä, hakijan saatava vähintään 3 pistettä
 • ennakkotehtävä tai portfolio 0-4 pistettä, mahdolliset minimipistemäärät ja tarkemmat vaatimukset on määritelty hakukohdekohtaisesti

Va­lin­ta pis­tei­den pe­rus­teel­la sekä ta­sa­pis­te­ti­lan­teen mah­dol­li­suus

Hakemusten eri kategorioissa tapahtuvan pisteytyksen jälkeen valinta tapahtuu yhteispisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Tasapistetilanteessa hakijoiden järjestyksen määräämiseen käytetään: 1) aiempien opintojen soveltuvuutta, 2) opintomenestystä ja 3) motivaatiokirjettä, tässä järjestyksessä. Kaikki tämänkin jälkeen tasapisteisiin päätyneet hakijat valitaan.

Pis­tey­tys­mal­lit

Monikielisten maisteriohjelmien valinnassa pisteitä annetaan seuraavien pisteytysmallien mukaisesti:

Jos hakukohteessa ei ole käytössä ennakkotehtävää tai portfoliota

Hakemuksen pisteiden mahdollinen enimmäispistemäärä: 28

Tämä pisteytysmalli koskee seuraavia monikielisiä maisteriohjelmia: Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma; Datatieteen maisteriohjelma; Life Science Informatics –maisteriohjelma; Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma; Ilmakehätieteiden maisteriohjelma; Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma; Maantieteen maisteriohjelma; Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma; Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma sekä Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma.

Valinnassa annettavat pisteet kategorioittain:

Kategoria 1: aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-10, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 6 pistettä.

Aikaisemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • soveltuu erinomaisesti: 10 pistettä
 • soveltuu kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuu hyvin: 6 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 4 pistettä
 • soveltuu heikosti: 2 pistettä
 • ei sovellu 0

Kategoria 2: opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-12, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 8 pistettä.

Opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa pisteytetään seuraavasti:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava): 3 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava): 0 pistettä

HUOM! Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä. Arvostelussa voidaan käyttää kaikkia pistemääriä 0-10. Ylläolevat arvosanat ovat Helsingin yliopiston käyttämiä. Muiden arviointiasteikoiden muuntamisessa käytetään apuna muuntotaulukoita.

HUOM! Opintomenestyksen arvioinnissa huomioidaan myös hakijan tutkinnon myöntäneen yliopiston taso ja tarkastellaan aiempien opintojen laatua kokonaisuutena. Tästä kokonaisarviosta voi saada 0-6 lisäpistettä. Opintomenestyksestä voi kuitenkin saada maksimissaan 12 pistettä. Opintomenestyksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti ohjelmakohtaisissa valintaperusteissa mainittuihin opintoihin ja huomioidaan myös tutkinnon kokonaisarvosana.

Kategoria 3: motivaatiokirje

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-6, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 3 pistettä. Motivaatiokirjettä käytetään arvioitaessa sitä, onko hakija motivoitunut suorittamaan maisterin tutkinnon siinä koulutusohjelmassa, johon hän hakee.

Motivaatiokirje pisteytetään seuraavasti hakijan esittämien perusteluiden mukaan:

 • miksi hän hakee kyseisen koulutusohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa ja miten hänen aikaisemmat opintonsa tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa (0-2 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat hänen aikaisempia opintojaan (0-2 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat hänen ammatillisia ja akateemisia tavoitteitaan ja suuntautumistaan. (0-2 p.)

Motivaatiokirjeen tekstin tulee olla sisällöllisesti sujuvaa ja koherenttia. Huomaathan, että motivaatiokirjettä koskevat kysymykset on esitetty hakemuslomakkeella englanniksi. Voit kuitenkin vastata kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitsit hakea monikieliseen maisteriohjelmaan suomeksi tai ruotsiksi.

Jos hakukohteessa on käytössä ennakkotehtävä tai portfolio

Hakemuksen pisteiden mahdollinen enimmäispistemäärä: 32

Tämä pisteytysmalli koskee seuraavia monikielisiä maisteriohjelmia: Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma sekä Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma.

Valinnassa annettavat pisteet kategorioittain:

Kategoria 1: aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-10, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 6 pistettä.

Aikaisemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • soveltuu erinomaisesti: 10 pistettä
 • soveltuu kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuu hyvin: 6 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 4 pistettä
 • soveltuu heikosti: 2 pistettä
 • ei sovellu 0

Kategoria 2: opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-12, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 8 pistettä.

Opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa pisteytetään seuraavasti:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava): 3 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava): 0 pistettä

HUOM! Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä. Arvostelussa voidaan käyttää kaikkia pistemääriä 0-10. Ylläolevat arvosanat ovat Helsingin yliopiston käyttämiä. Muiden arviointiasteikoiden muuntamisessa käytetään apuna muuntotaulukoita.

HUOM! Opintomenestyksen arvioinnissa huomioidaan myös hakijan tutkinnon myöntäneen yliopiston taso ja tarkastellaan aiempien opintojen laatua kokonaisuutena. Tästä kokonaisarviosta voi saada 0-6 lisäpistettä. Opintomenestyksestä voi kuitenkin saada maksimissaan 12 pistettä. Opintomenestyksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti ohjelmakohtaisissa valintaperusteissa mainittuihin opintoihin ja huomioidaan myös tutkinnon kokonaisarvosana.

Kategoria 3: motivaatiokirje

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-6, ja hakijan on saatava kategoriasta vähintään 3 pistettä. Motivaatiokirjettä käytetään arvioitaessa sitä, onko hakija motivoitunut suorittamaan maisterin tutkinnon siinä koulutusohjelmassa, johon hän hakee.

Motivaatiokirje pisteytetään seuraavasti hakijan esittämien perusteluiden mukaan:

 • miksi hän hakee kyseisen koulutusohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa ja miten hänen aikaisemmat opintonsa tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa (0-2 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat hänen aikaisempia opintojaan (0-2 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat hänen ammatillisia ja akateemisia tavoitteitaan ja suuntautumistaan. (0-2 p.)

Motivaatiokirjeen tekstin tulee olla sisällöllisesti sujuvaa ja koherenttia. Huomaathan, että motivaatiokirjettä koskevat kysymykset on esitetty hakemuslomakkeella englanniksi. Voit kuitenkin vastata kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitsit hakea monikieliseen maisteriohjelmaan suomeksi tai ruotsiksi.

Kategoria 4: ennakkotehtävä tai portfolio

Pisteitä annetaan kategoriassa 0-4.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman ennakkotehtävä: ei vaadittua vähimmäispistemäärää.

Suorittamalla ennakkotehtävän opiskelija voi osoittaa joitakin tietojenkäsittelytieteen perustaitoja, kuten ohjelmointia
ja yksinkertaisten algoritmien ja tietorakenteiden suunnittelua ja analysointia.

Ennakkotehtävä pisteytetään seuraavasti:

 • moitteeton tai lähes moitteeton: 4 pistettä
 • joitakin virheitä tai puutteita: 3 pistettä
 • puolet oikein: 2 pistettä
 • alle puolet oikein: 1 piste
 • muutoin: 0 pistettä

Ennakkotehtävä ohjeineen lähetetään kaikille hakijoille hakuajan päätyttyä sähköpostitse. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 13.02.2019 mennessä ohjeiden mukaisesti. Ennakkotehtävä lähetetään kaikille ohjelmaan hakeneille eikä sen vastaanottaminen kerro vielä valinnan tuloksista.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman portfolio: hakijan on saatava kategoriasta vähintään 2 pistettä.

Portfolio pisteytetään seuraavasti:

 • erinomainen: 4 pistettä
 • kiitettävä: 3 pistettä
 • hyvä: 2 pistettä
 • tyydyttävä tai välttävä: 1
 • hylätty: 0

Katso ohjeet kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman portfolion tekoon täältä.