Maantieteen kandiohjelman pistetaulukot

Vuoden 2019 haku

Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon perusteella annetaan enintään 20 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.

  • Minna on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut maantieteen ainereaalista arvosanan E, kemian ainereaalista arvosanan L, äidinkielestä (suomi) arvosanan M, pitkästä matematiikasta arvosanan M, A-englannista arvosanan E ja B1-ruotsista arvosanan M. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: maantieteestä 6 pistettä, äidinkielestä 4 pistettä ja A-englannista 5 pistettä (yhteensä 15 pistettä).
  • Eric on suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon ja saanut Higher Level (HL)-tason matematiikan kokeesta arvosanan 5, A-englannista arvosanan 6, A-suomesta arvosanan 5, Standard Level (SL)-tason fysiikasta arvosanan 4, maantieteestä arvosanan 7 ja HL-tason biologiasta arvosanan 6. Hän saa tällöin valintapisteitä seuraavasti: maantieteestä 8 pistettä, A-englannista 5 pistettä, ja biologiasta 5 pistettä (yhteensä 18 pistettä). Fysiikan, maantieteen ja biologian kohdalla taso ei siis vaikuta pisteisiin.

 

Ylioppilastutkinnosta annetaan enintään 20 pistettä alla olevan taulukon mukaan.

Arvosana ylioppilastutkinnossa

L

E

M

C

B

A

Maantieteen ainereaali

8

6

4

2

1

 

Matematiikka, toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli

Pitkä oppimäärä¤

6

5

4

3

2

1

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

4

3

2

1

 

 

Äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

6

5

4

3

2

1

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan enintään 20 pistettä alla olevan taulukon mukaan.

Arvosana IB-tutkinnossa

7

6

5

4

3

2

Maantiede

8

6

4

2

1

 

A-kieli

6

5

4

3

2

1

HL-matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, taloustiede, historia, paras vieras kieli (A-tai B-kieli) TAI

 

SL-matematiikka

6

5

4

3

2

1
 

4

3
 

2
 

1

 

 

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnosta (DIA) annetaan enintään 20 pistettä alla olevan taulukon mukaan.

Arvosana Suomessa suoritetussa RP- tai DIA-tutkinnossa

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Kemia, biologia tai historia

8

6

4

2

1

 

Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa)

6

5

4

3

2

1

Paras vieras kieli, matematiikka tai fysiikka

6

5

4

3

2

1

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) annetaan enintään 20 pistettä alla olevan taulukon mukaan.

Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet)

10-9,0

8,95-8,0

7,95-7,0

6,95-6,0

5,95-5,0

4,95-4,0

Maantiede

8

6

4

2

1

 

L1-kieli

6

5

4

3

2

1
 

Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, taloustiede, historia, L2-kieli TAI

 

lyhyt matematiikka

6

5

4

3

2

1
 

4

3
 

2
 

1

 

 

 

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon valintapisteytyksessä.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan valintapisteitä paremmat pisteet tuottavan tutkinnon mukaan.

Mikäli hakija on suorittanut IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon ja lisäksi jotain osakokeita suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, hänelle voidaan antaa valintapisteitä myös näistä osakokeista. Valintapisteytyksessä huomioidaan tällöin ne kokeet, jotka tuottavat parhaat valintapisteet. Hakija ei kuitenkaan voi saada pisteitä saman aineen rinnakkaisista kokeista tai pisteytyksessä samaan ainejoukkoon kuuluvista kokeista. Esimerkiksi:

  • Leena on suorittanut IB-tutkinnon, ja siinä maantieteen arvosanalla 5. Hän on lisäksi myöhemmin suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon maantieteen ainereaalin osakokeen ja saanut siitä arvosanaksi laudaturin (L). Tällöin Leenan valintapisteisä huomioidaan yo-osakoe maantieteen ainereaalissa (8 pistettä), mutta ei IB-tutkinnon maantieteen koetta.