Logopedian kandiohjelman lähtöpisteet

Tämän sivun tiedot koskevat 2019 valintoja. (Päivitetty 19.11.2018)

2019 Lähtöpisteet: ylioppilastutkinnon pisteytys ja ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen pisteytys

Hakukohde:

  • Päähaku, logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, International Baccalaureate -tutkinnosta (IB), European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) ja Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta. Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP/DIA -tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Voit saada yhteensä enintään 100 lähtöpistettä.

Jos olet ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon pisteiden laskennassa.

Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Lähtöpisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:

äidinkieli huomioidaan kaikilta (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä),
ja 2 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana / pisteyhdistelmä huomioidaan

1. yksi pitkä kieli
2. matematiikka (pitkä tai lyhyt)
3. reaali (paras ainereaali / vanhamuotoinen reaali)

Vuonna 1996 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

L

E

M

C

äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

34

30

20

12

sekä 2 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana/pisteyhdistelmä huomioidaan

1. pitkä kieli*

32

29

19

11

2. matematiikka  

pitkä

34

30

20

12

lyhyt

27

21

15

9

3. reaali 

paras ainereaali / vanhamuotoinen reaali

32

29

19

11

 

yhteensä enintään 100 pistettä

*) Päivitetty 19.11.2018. Poistettu: ”1. vieras kieli (ei ruotsi tai suomi), taso: pitkä”. Korvattu: ”1. pitkä kieli”.

Ennen vuotta 1996 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

L

M

C

äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

34

22

12

sekä 2 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana/pisteyhdistelmä huomioidaan

1. pitkä kieli*

32

21

11

2. matematiikka

pitkä

34

22

12

lyhyt

27

17

9

3. reaali

 

32

21

11

 

yhteensä enintään 100 pistettä

*) Päivitetty 19.11.2018. Poistettu: ”1. vieras kieli (ei ruotsi tai suomi), taso: pitkä”. Korvattu: ”1. pitkä kieli”.

Ylioppilastutkinnon vanhojen kielikokeiden laajuudet tulkitaan pisteitä laskettaessa ylioppilastutkintolautakunnan suosituksen mukaan seuraavasti:

  • Ennen vuotta 1982 kirjoitettu pakollinen ruotsin kielen koe vastaa nykyistä keskipitkää toisen kotimaisen kielen koetta.
  • Ennen vuotta 1982 kirjoitettu pakollinen englannin kielen koe vastaa nykyistä pitkää vierasta kieltä.
  • Ennen vuotta 1994 kirjoitettu pakollinen suomen kielen koe (ei äidinkieli), johon ei ole erikseen merkitty laajuutta, vastaa pitkää toisen kotimaisen kielen koetta.

International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) ja Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP)/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

Suomalainen ylioppilastutkinto

RP-pisteet/DIA-pisteet
(Suomessa suoritettu RP/DIA)

IB-tutkintopisteet
 

EB-tutkintopisteet

Laudatur

 13-15

 7

 9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

 10-12

 6

 8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

 8-9

 5

 7,00–7,95

Cum laude approbatur

 7

 4

 6,00–6,95

Lubenter approbatur

 5-6

 3

 5,00–5,95

Approbatur

 4

 2

 4,00–4,95

Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon lähtöpisteet lasketaan kohdasta ”Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung”.

Vuonna 2019 suoritettavan IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritettavan RP/DIA-tutkinnon suorittavilla lähtöpisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvioinnin perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen.