Lähtöpisteet yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan

2019 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta ja Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnosta (DIA) voi saada enintään 36 pistettä. Jos hakija saa EB-, IB- ja RP- tai DIA-tutkinnoista laskennallisesti yli 36 pistettä, myönnetään hänelle maksimipistemäärä 36 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli ja reaali/paras ainereaali
  • kaksi parasta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai ainereaali. Näissä kahdessa parhaassa seuraavista ainereaali voidaan huomioida vain kerran. Molemmat kahdesta parhaasta seuraavasta voivat olla vieraita kieliä.

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 6.6.2019. 

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

10

8

6

reaali/ainereaali (ensimmäinen huomioitava reaali/ainereaali)

9

7

5

matematiikka

 

pitkä

9

7

5

lyhyt

7

5

2

pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali (toinen huomioitava reaali/ainereaali)

8

6

4

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

7

5

2

 

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnon pisteytys (DIA) lähtöpisteissä huomioidaan äidinkielen tasoinen kieli sekä kolme muuta parhaiten pisteitä tuottavaa arvosanaa. IB:n osalta pisteet tulkitaan matematiikan kohdalla siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää. Taideaineet eivät oikeuta pisteisiin.

Korjattu 18.1.2019: EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen kielet. (Aikaisemmin luki L1/L2-kielen, A-kielen ja äidinkielen tasoinen kielen kohdalla: "suomi, ruotsi, saame".)

EB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

9,00-10,00

8,00-8,99

7,00-7,99

L1/L2-kieli

10

8

6

L1/L2-kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

 

pitkä (5 h)

9

7

5

lyhyt (3 h)

7

5

2

 L3-kieli

8

6

4

 L4-kieli

7

5

2

 
 

IB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

7

6

5

A -kieli

10

8

6

A -kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

 

HL

9

7

5

SL

7

5

2

B-kieli

8

6

4

AB-kieli

7

5

2

 
 

RP-TUTKINNON JA DEUTSCHES INTERNATIONALES ABITUR-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

13 - 15

10 - 12

8 - 9

äidinkielen tasoinen kieli (suomi tai saksa)

10

8

6

suomi tai saksa (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

9

7

5

 pitkä toinen kotimainen kieli tai pitkä vieras kieli

8

6

4

 lyhyt toinen kotimainen kieli tai lyhyt vieras kieli

7

5

2