Lähtöpisteet taloustieteen kandiohjelmaan

2019 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta ja Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnosta (DIA) voi saada enintään 40 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli
  • matematiikka
  • reaali/ainereaali, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 6.6.2019. 

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

13

11

9

matematiikka

 

pitkä

11

9

7

lyhyt

9

5

2

reaali/ainereaali, pitkä toinen kotimainen kieli tai pitkä vieras kieli

12

10

8

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

9

5

2

Taloustieteen kandiohjelmaan hakeva saa pitkän matematiikan suorittamisesta lisäksi 4 lisäpistettä.

 

Taloustieteen kandiohjelmassa European Baccalaureate (EB), International Baccalaureate (IB) ja Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) ja Deutsches Internationales Abitur -tutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli (EB-tutkinto: L1/L2-kieli; IB-tutkinto: A-kieli)
  • matematiikka (pitkää tai lyhyttä oppimäärää vastaava)
  • reaali/ainereaali, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

Taloustieteen kandiohjelmaan hakeva saa pitkän matematiikan suorittamisesta lisäksi 4 lisäpistettä. Reifeprüfung-tutkinnon matematiikan koe tulkitaan pitkää matematiikkaa vastaavaksi.

Korjattu 18.1.2019: EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen kielet. (Aikaisemmin luki L1/L2-kielen, A-kielen ja äidinkielen tasoinen kielen kohdalla: "suomi, ruotsi, saame".)

EB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

9,00-10,00

8,00-8,99

7,00-7,99

L1/L2-kieli

13

11

9

L1/L2-kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

12

10

8

matematiikka

 

pitkä (5 h)

11

9

7

lyhyt (3 h)

9

5

2

reaaliaine, L3-kieli

12

10

8

L4-kieli

9

5

2

 
 

IB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

7

6

5

A -kieli

13

11

9

A -kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

12

10

8

matematiikka

 

HL

11

9

7

SL

9

5

2

reaaliaine, B-kieli

12

10

8

AB-kieli

9

5

2

 

RP-TUTKINNON JA DEUTSCHES INTERNATIONALES ABITUR-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

13 - 15

10 - 12

8 - 9

äidinkielen tasoinen kieli (suomi tai saksa)

13

11

9

suomi tai saksa (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

12

10

8

matematiikka

11

9

7

reaaliaine, pitkä toinen kotimainen kieli tai pitkä vieras kieli

12

10

8

lyhyt toinen kotimainen kieli tai lyhyt vieras kieli

9

5

2