Lähtöpisteet sosiaalitieteiden kandiohjelmaan

2019 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta ja Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnosta (DIA) voi saada enintään 36 pistettä. Jos hakija saa EB-, IB- ja RP- tai DIA-tutkinnoista laskennallisesti yli 36 pistettä, myönnetään hänelle maksimipistemäärä 36 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli ja matematiikka
  • kaksi parasta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaali/ainereaali. Molemmat parhaista seuraavasta voivat olla ainereaaleja tai vieraita kieliä.

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 6.6.2019. 

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

10

8

6

matematiikka

 

pitkä

9

7

5

lyhyt

7

5

2

reaali/ainereaali

9

7

5

pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali

8

6

4

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

7

5

2

 

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon/Deutsches Internationales Abitur-tutkinnon pisteytys (DIA) lähtöpisteissä huomioidaan äidinkielen tasoinen kieli sekä kolme muuta parhaiten pisteitä tuottavaa arvosanaa. IB:n osalta pisteet tulkitaan matematiikan kohdalla siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää. Taideaineet eivät oikeuta pisteisiin.

Korjattu 18.1.2019: EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen kielet. (Aikaisemmin luki L1/L2-kielen, A-kielen ja äidinkielen tasoinen kielen kohdalla: "suomi, ruotsi, saame".)

EB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

9,00-10,00

8,00-8,99

7,00-7,99

L1/L2-kieli

10

8

6

L1/L2-kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

 

pitkä (5 h)

9

7

5

lyhyt (3 h)

7

5

2

 L3-kieli

8

6

4

 L4-kieli

7

5

2

 
 

IB-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

7

6

5

A -kieli

10

8

6

A -kieli (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

 

HL

9

7

5

SL

7

5

2

B-kieli

8

6

4

AB-kieli

7

5

2

 
 

RP-TUTKINNON JA DEUTSCHES INTERNATIONALES ABITUR-TUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

13 - 15

10 - 12

8 - 9

äidinkielen tasoinen kieli (suomi tai saksa)

10

8

6

suomi tai saksa  (muu kuin jo edellisessä kohdassa huomioitu kieli)

8

6

4

reaaliaine

9

7

5

matematiikka

9

7

5

 pitkä toinen kotimainen kieli tai pitkä vieras kieli

8

6

4

 lyhyt toinen kotimainen kieli tai lyhyt vieras kieli

7

5

2