Lähtöpisteet kasvatustieteiden kandiohjelmaan

Nämä lähtöpisteet koskevat vuoden 2019 yhteishakua.

Ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan (IB-, EB-, RP- tai DIA-) tutkinnon suorittanut saa tutkinnostaan lähtöpisteitä haettaessa kasvatustieteiden kandiohjelmaan. Pisteet huomioidaan yhteispistekiintiössä. Ylioppilastutkinnon suorittanut hakija hakee automaattisesti yhteispistekiintiössä ja koepistekiintiössä. Vain Suomessa suoritetusta Reifeprüfung- ja DIA-tutkinnosta annetaan lähtöpisteitä.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa pisteitä ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista voi saada neljästä aineesta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään yksi ainereaali
  • enintään yksi kieli

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Pisteiden enimmäismäärä on 123,9 pistettä.

Vuonna 2019 IB-, EB-, RP ja DIA -tutkinnon suorittavilla pisteytyksessä huomioidaan ennakkoarviot. Ennakkoarvioon tai vastaavaan perustuva lähtöpisteytys on alustava ja valintapäätös on ehdollinen, kunnes tieto lopullisista arvosanoista on toimitettu yliopistoon. Mikäli lopulliset arvosanat ovat ennakkoarviota alemmat niin, että hakija ei tule valituksi, valintapäätös raukeaa.

kasv lähtöpisteet

AICE-tutkintotodistuksen arvosanoja ei pisteytetä.