Lähtöpisteet humanistisessa tiedekunnassa

Nämä lähtöpisteet koskevat vuoden 2019 yhteishakua.

Voit saada enintään 100 lähtöpistettä. Voit saada lähtöpisteitä, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon Suomessa. Et voi saada lähtöpisteitä mistään muista tutkinnoista tai millään muilla perusteilla.

Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Jos olet suorittanut useamman kuin yhden edellä mainituista tutkinnoista, sinulle annetaan lähtöpisteitä sen tutkinnon perusteella, josta saat eniten lähtöpisteitä.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, voit saada lähtöpisteitä enintään viidessä aineessa suorittamiesi ylioppilaskokeiden arvosanoista. Lähtöpisteitä laskettaessa huomioitavat enintään viisi arvosanaa määräytyvät seuraavasti:

  • Jos haet hakukohteeseen "historia (opetus suomeksi)" tai hakukohteeseen "historia (opetus ruotsiksi)", saat lähtöpisteitä äidinkielen kokeen arvosanasta, historian reaalikokeen arvosanasta tai vanhamuotoisen reaalikokeen arvosanasta ja enintään kolmen muun kokeen arvosanoista. (Jos olet suorittanut vanhamuotoisen reaalikokeen ja sen jälkeen täydentänyt tutkintoasi historian reaalikokeella, näiden kahden kokeen arvosanoista huomioidaan parempi. Jäljelle jääneen kokeen arvosana voidaan huomioida kolmen muun kokeen joukossa.)
  • Jos haet hakukohteeseen "pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä", saat lähtöpisteitä äidinkielen kokeen arvosanasta, toisen kotimaisen kielen kokeen arvosanasta ja enintään kolmen muun kokeen arvosanoista.
  • Jos haet johonkin muuhun hakukohteeseen, saat lähtöpisteitä äidinkielen kokeen arvosanasta ja enintään neljän muun kokeen arvosanoista.

Nimeltä mainitsemattomiksi muiksi kokeiksi valitaan ne, joiden arvosanoista saat eniten lähtöpisteitä.

Vuosien saatossa ylioppilaskokeiden arvosana-asteikko on muuttunut. Tämän vuoksi arvosanoista saatavat pisteet riippuvat kokeen suoritusajankohdasta:

 

Vuonna 1996 tai myöhemmin suoritetut kokeet

aine

taso

laudatur

eximia

magna

cum laude

äidinkieli

 

20

18

14

10

toinen kotimainen kieli

pitkä

20

18

14

10

 

keskipitkä

16

14

10

6

vieraat kielet

pitkä

20

18

14

10

 

keskipitkä

14

12

8

4

 

lyhyt

14

12

8

4

reaali/ainereaalit

 

20

18

14

10

matematiikka

pitkä

20

18

14

10

 

lyhyt

14

12

8

4

 

Vuosina 1970–1995 suoritetut kokeet

aine

taso

laudatur

 

magna

cum laude

äidinkieli

 

18

 

14

10

toinen kotimainen kieli

pitkä

18

 

14

10

 

keskipitkä

14

 

10

6

vieraat kielet

pitkä

18

 

14

10

 

keskipitkä

12

 

8

4

 

lyhyt

12

 

8

4

reaali

 

18

 

14

10

matematiikka

pitkä

18

 

14

10

 

lyhyt

12

 

8

4

 

Ennen vuotta 1970 suoritetut kokeet

aine

taso

laudatur

 

 

cum laude

äidinkieli

 

16

 

 

8

toinen kotimainen kieli

pitkä

16

 

 

8

 

keskipitkä

12

 

 

4

vieraat kielet

pitkä

16

 

 

8

 

keskipitkä

10

   

2

 

lyhyt

10

 

 

2

reaali

 

16

 

 

8

matematiikka

pitkä

16

 

 

8

 

lyhyt

10

 

 

2

 

Arvosanaa cum laude huonommista arvosanoista saat nolla pistettä.

Jos olet suorittanut jossakin aineessa usean tason mukaisia kokeita, lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosana, josta saat eniten lähtöpisteitä. Arvosanoista, joita olet korottanut, ja arvosanoista, joilla olet täydentänyt tutkintoasi, saat pisteitä arvosanan suoritusvuoden mukaan.

Jos on epäselvää, minkä tasoisen ylioppilaskokeen hakija on suorittanut, lähtöpisteitä laskettaessa sovelletaan ylioppilastutkintolautakunnan tarkennuksia arvosanojen vastaavuuksista.

Suomessa suoritettu englanninkielinen ylioppilastutkinto tai erivapaudella suoritettu ylioppilastutkinto rinnastetaan lähtöpisteissä siten, että muu suomen tai ruotsin kielen koe rinnastetaan äidinkielen kokeeseen ja englanninkielinen kypsyyskoe tai ns. erivapauskoe rinnastetaan toisen kotimaisen kielen kokeeseen.

Lisäys 23.1.2019: Hakijalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja joka on äidinkielen kokeen sijasta suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen, katsotaan suomi/ruotsi toisena kielenä -koe lähtöpisteiden määräytymisessä äidinkieleksi.

Lähtöpisteiden laskemisesta on laadittu esimerkkejä.

 

International Baccalaureate -tutkinto

Jos olet suorittanut International Baccalaureate -tutkinnon, voit saada lähtöpisteitä enintään viiden aineen arvosanoista. Aineiksi valitaan ne, joiden arvosanoista saat eniten lähtöpisteitä. Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan vain aineryhmiin 1–5 kuuluvien aineiden arvosanat. Taideaineet sisältävää aineryhmää 6 ei huomioida.

 Ensin arvosanoista annetaan ns. raakapisteet, jotka riippuvat tasosta:

taso

7 (excellent)

6 (very good)

5 (good)

4(satisfactory)

higher level

20

18

14

10

standard level

14

12

8

4

Sitten raakapisteet muunnetaan lähtöpisteiksi kertomalla raakapisteet murtoluvulla 100/94 (noin 1,06) ja pyöristämällä laskutoimituksen tulos kokonaisluvuksi.

 

European Baccalaureate -tutkinto

Jos olet suorittanut European Baccalaureate -tutkinnon, saat lähtöpisteitä tutkinnon yleisarvosanasta seuraavan pisteytystaulukon mukaisesti:

tutkinnon
yleisarvosana

lähtöpisteet

60,00–60,99

20

61,00–61,99

25

62,00–62,99

30

63,00–63,99

35

64,00–65,99

40

66,00–67,99

45

68,00–69,99

50

70,00–71,99

55

72,00–73,99

60

74,00–75,99

65

76,00–77,99

70

78,00–79,99

75

80,00–81,99

80

82,00–83,99

85

84,00–85,99

90

86,00–87,99

95

88,00–100,00

100

 

Reifeprüfung/DIA-tutkinto

Jos olet suorittanut Reifeprüfung-tutkinnon Suomessa, saat lähtöpisteitä tutkinnon yhteispistemäärästä seuraavan pisteytystaulukon mukaisesti:

tutkinnon
yhteispisteet

lähtöpisteet

300-318

20

319-336

25

337-354

30

355-390

35

391-408

40

409-444

45

445-462

50

463-480

55

481-516

60

517-534

65

535-552

70

553-570

75

571-580

80

581-624

85

625-699

90

700-799

95

800-900

100

Yhteispistemäärä katsotaan tutkintotodistuksen kohdasta "Summe aus A, B, C: Punktzahl der Gesamtqualifikation".