Lähtöpisteet

Nämä ohjeet koskevat sinua, mikäli haet koulutuksiin, jotka alkavat syksyllä 2019.

Huom! Tietoa vuoden 2020 opiskelijavalinnoista on sivulla Opiskelijavalinnat uudistuvat 2020.

Useimmissa hakukohteissa hakijat saavat lähtöpisteitä ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista IB- ja EB-tutkinnoista sekä Suomessa suoritetuista Reifeprüfung ja Deutsches Internationales Abitur -tutkinnoista. Osa hakijoista hyväksytään valintakoepisteiden ja lähtöpisteiden summan perusteella, ja osa hyväksytään pelkästään valintakoepisteiden perusteella. Poikkeuksena tästä ovat hakukohteet, joihin voi tulla hyväksytyksi suoraan todistusten perusteella.

Lähtöpisteitä voi saada seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto
 • European Baccalaureate (EB) -tutkinto.

Pistemäärät ja pisteitä tuottavat oppiaineet vaihtelevat hakukohteittain ja ne käyvät ilmi kunkin hakukohteen valintaperusteista. Hakijan ei tarvitse laskea lähtöpisteitään itse, vaan se tehdään hakijapalveluissa. Jos olet suorittanut useita tutkintoja, niin huomioon otetaan eniten lähtöpisteitä antava tutkinto.

Muista tutkinnoista tai lukion päättötodistuksen arvosanoista ei saa pisteitä. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin Svenska social- och kommunalhögskolanin hakukohteet, joissa voi saada pisteitä myös Åländsk gymnasieexamen:in perusteella.

Mikäli olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon (tai muun yllä mainitun tutkinnon), että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkintotodistuksesi tai sitä vastaava todistus, koska siitä saat lähtöpisteitä, mutta esimerkiksi ammatillisesta tutkinnosta et niitä saa. Myöskään ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnoista ei saa lähtöpisteitä, vaan valinnat tehdään valintakokeen ja ylioppilastutkinnon perusteella.

Yliopisto saa vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritettujen ylioppilastutkintojen arvosanat suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös yksittäisten yo-kokeiden arvosanat sekä keväällä 2019 suoritettujen yo-tutkintojen ja kokeiden tulokset saadaan rekisteristä. Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 6.6.2019.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun täytyy toimittaa hakijapalveluihin kopio tutkintotodistuksestasi osoittaaksesi korkeakoulukelpoisuutesi sekä saadaksesi lähtöpisteitä. Katso ohjeet todistuksen toimittamiseen sivulta hakemuksen liitteet päähaussa.

Suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -koe on äidinkielen kokeen korvaava koe, jonka voi suorittaa, jos äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Lähtöpisteitä laskettaessa äidinkielen kokeen korvaava koe rinnastetaan äidinkielen kokeeseen.

Ylioppilastutkinnon vanhojen kielikokeiden laajuudet tulkitaan pisteitä laskettaessa seuraavasti:

 • Ennen vuotta 1982 kirjoitettu pakollinen ruotsin kielen koe vastaa nykyistä keskipitkää toisen kotimaisen kielen koetta. 
 • Ennen vuotta 1982 kirjoitettu pakollinen englannin kielen koe vastaa nykyistä pitkää vierasta kieltä.

Ennen vuotta 1994 kirjoitettu pakollinen suomen kielen koe (ei äidinkieli), johon ei ole erikseen merkitty laajuutta, vastaa pitkää toisen kotimaisen kielen koetta.

IB-tutkinnon lähtöpisteet lasketaan IB-tutkintotodistuksen (Diploma / The Diploma of the International Baccalaureate) arvosanoista tai tutkinnon yhteispistemäärästä. Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2019, pisteesi lasketaan Candidate Predicted Grades- ennakkoarvosanojen perusteella.

Suomessa suoritettujen Reifeprüfung tai Deutsches Internationales Abitur -tutkintojen pisteet lasketaan tutkintotodistuksen kohdasta II. Leistungen in der Reifeprüfung sarakkeesta 2 Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung, jolloin pisteet jaetaan neljällä, tai tutkinnon yhteispistemäärästä. Kesällä 2019 valmistuvien pisteet lasketaan ennakkoon saatavan tutkintotodistuksen arvosanasivulta. Muissa maissa kuin Suomessa suoritetuista RP tai DIA -tutkinnoista ei saa lähtöpisteitä, mutta niillä voi todistaa korkeakoulukelpoisuuden ja vaaditun kielitaidon.

EB-tutkinnon lähtöpisteet lasketaan joko tutkinnon yleisarvosanasta tai lopullisten arvosanojen sarakkeesta. Kesällä 2019 valmistuvien pisteet lasketaan virallisesta ennakkoarviosta.

Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2019 ja sinut hyväksytään opiskelijaksi ennakkoarvion perusteella, päätös valinnasta on ehdollinen siihen asti kunnes toimitat hakijapalveluihin virallisen todistuksen tai virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen lopullisista arvosanoista. Mikäli et toimita todistusta tai jos arvosanat vaikuttavat valintaan ja lopulliset arvosanasi eivät vastaa ennakkoarviota, niin valintapäätös voidaan perua. Ohjeet lopullisen todistuksen toimittamiseen ovat liitteiden toimittamisen sivulla.

Svenska social- och kommunalhögskolanissa lähtöpisteitä antaa ylioppilastutkinnon ja IB- ja EB-tutkinnon sekä Suomessa suoritetun RP/DIA -tutkinnon lisäksi Åländsk gymnasieexamen.

Jos olet suorittanut sekä Åländsk gymnasieexamen -tutkinnon että ylioppilastutkinnon (tai muun yllä mainitun tutkinnon), niin pisteet lasketaan paremmin lähtöpisteitä antavan tutkinnon perusteella.

Katso ohjeet todistuksen toimittamiseen sivulta hakemuksen liitteet päähaussa.

Seuraaviin päähaun hakukohteisiin on mahdollista tulla hyväksytyksi suoraan ylioppilastutkinnosta, IB-tutkinnosta, EB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetuista RP-/DIA -tutkinnoista annettavien lähtöpisteiden perusteella ilman valintakoetta:

 • elintarviketieteiden kandiohjelma
 • fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • kemian kandiohjelma
 • maataloustieteiden kandiohjelma
 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • oikeusnotaarin koulutusohjelma, suomenkielinen koulutus (vain ensikertalaisille)
 • taloustieteen kandiohjelma
 • teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • kandidatprogrammet i pedagogik, allmän och vuxenpedagogik
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, inriktningen samhällsvetenskaper
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, inriktningen socialt arbete
 • Bachelor's Programme in Science (englanninkielinen)

Lisätietoja löytyy kyseisten hakukohteiden tiedoista Opintopolussa.