Lääketieteelliset opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella lääketieteen koulutusohjelmaan kuuluvia kansanterveystieteen opintoja.

Kansanterveystiede (Opintokokonaisuus 25 op suoritetaan kirjatentteinä.)

Psykologian opinnot Avoimessa yliopistossa
Opintotarjonnassa on psykologian perusopinnot 25 op ja psykologian aineopinnot (35 op/40 op). Perusopinnot voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot lähiopintoina. Opintotarjontaan kuuluvat myös Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op).