Kurssikuvaukset humanistisen tiedekunnan maisterihaussa

Nämä oh­jeet kos­kevat si­nua, jos haet kou­lu­tuk­seen, joka al­kaa syk­syl­lä 2019. *sivu päivitetään 31.10 2019 mennessä* 

Opinto-oppaalla tarkoitetaan kurssikuvauksia ja/tai tutkintovaatimuksia niiden opintojen osalta, joiden perusteella haet valitsemaasi maisteriohjelmaan. Jos kaikki suorittamasi opinnot eivät mielestäsi ole relevantteja tämän haun kannalta, voit toimittaa kurssikuvaukset/tutkintovaatimukset vain niiden opintojen osalta, joiden katsot olevan relevantteja. Jos haet esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmaan, mutta olet suorittanut opintoja vaikkapa kauppatieteissä tai oikeustieteen alalla, sinun ei tarvitse toimittaa opasta näiden opintojen osalta vaan ainoastaan kirjallisuudentutkimuksen tai sen lähialan opintojen osalta – siis niiden opintojen osalta, jotka antavat soveltuvan pohjan opinnoille kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa.

Opinto-opasta käytetään apuna akateemisessa arvioinnissa, sillä opintosuoritusotteella näkyvät yksittäiset kurssien nimet eivät usein kerro riittävän yksityiskohtaisesti suoritettujen opintojen sisällöstä. Akateemista arviota tekevä raati saa oppaiden avulla tarkemman kuvan kunkin hakijan hakuperusteopinnoista ja näin raati voi paremmin arvioida hakijan valmiuksia suorittaa maisterin tutkinto kyseisessä maisteriohjelmassa. Merkitse liitteeseen, mitä maisteriohjelmaa se koskee.

Opinto-oppaan sisällöstä käy parhaimmillaan ilmi, mitä kirjallisuutta kullakin kurssilla on luettu, minkälaisia työskentelytapoja ja arvostelua kursseilla on käytetty, minkä tasoisista kursseista (perusteet/syventävä taso) on kyse sekä mikä on ollut kunkin kurssin tarkempi aihesisältö. Jos oman yliopistosi opinto-oppaassa ei ole kaikkia yllä mainittuja tietoja, voit halutessasi täydentää puuttuvat tiedot sillä tarkkuudella kuin se on mahdollista.

Opinto-opas tulee toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos yliopistosi ei julkaise opasta suomeksi/ruotsiksi/englanniksi, voit joko käännättää tekstin tai kääntää sen itse (tämän käännöksen ei tarvitse olla virallinen eikä virallisesti oikeaksi todistettu).

Jos oma yliopistosi ei julkaise tämän kaltaista opinto-opasta, voit koostaa oppaan itse siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin se on mahdollista. Jos koostat tai käännät oppaan itse, mainitse tämä liitteessä, jotta arvioijat saavat tiedon siitä, että kyseessä on hakijan itsensä koostama/kääntämä liite.

Toimita liite PDF-tiedostona.