Uramahdollisuudet

Ympäristö- ja elintaviketalouden kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään.

Lue valmistuneiden uratarinoita Elintarviketalouden ja kulutuksen sekä Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnista.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille.

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä ympäristö- luonnonvara- ja maatalousalan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla sekä asiantuntija- ja ympäristöjohtamisen tehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Työpaikkoja on myös kansalaisjärjestöissä ja kansainvälisissä järjestöissä ja konsulttiyrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Molemmat opintosuunnat antavat mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

Kandidaatin tutkinto antaa suoran väylän maisteriopintoihin ainakin yhdessä seuraavista maisteriohjelmista: maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomianelintarviketalouden ja kulutuksen, ympäristömuutoksen ja globaali kestävyys, metsätieteiden sekä taloustieteen maisteriohjelmissa. Tämän lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakeutua maisteriopintoihin kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa. Koska ympäristömuutoksen ja globaali kestävyys -ohjelmassa pyritään tieteenalataustaltaan monipuoliseen opiskelijakuntaan, on mahdollista, että suoraan siirtyviä opiskelijoita joudutaan karsimaan aikaisemman opintomenestyksen perusteella.