Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa opit soveltamaan taloustieteellistä näkökulmaa kansallisella, valtioiden välisellä ja globaalilla tasolla muun muassa ympäristöongelmien analyysiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Opit soveltamaan taloustiedettä myös maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin.

Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön, luonnonvarojen ja maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa kursseilla, esimerkiksi ympäristö- tai maatalousekonomian perusteissa.

Kandidaatin tutkinto antaa suoran väylän maisteriopintoihin ainakin yhdessä seuraavista maisteriohjelmista: maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian, elintarviketalouden ja kulutuksen, metsätieteiden, taloustieteen sekä ympäristömuutoksen ja globaalikestävyys maisteriohjelmissa. Tämän lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakeutua maisteriopintoihin kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa. Koska ympäristomuutos ja globaali kestävyys -ohjelmassa pyritään tieteenalataustaltaan monipuoliseen opiskelijakuntaan, on mahdollista, että suoraan siirtyviä opiskelijoita joudutaan karsimaan aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kandidaatin opintohin haetaan Opintopolku -sivuston kautta.  Hakuaika: 14.3.−28.3.2018.