Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ja roolin yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa.

Opintojen alussa omaksut liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennat elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemustasi. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luot pohjan sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä sinusta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

Kandidaatin tutkinto antaa suoran väylän maisteriopintoihin ainakin yhdessä seuraavista maisteriohjelmista: maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian, elintarviketalouden ja kulutuksen, ympäristömuutoksen ja globaali kestävyys, metsätieteiden sekä taloustieteen maisteriohjelmissa. Tämän lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakeutua maisteriopintoihin kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa. Koska ympäristömuutoksen ja globaali kestävyys-ohjelmassa pyritään tieteenalataustaltaan monipuoliseen opiskelijakuntaan, on mahdollista, että suoraan siirtyviä opiskelijoita joudutaan karsimaan aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kandidaatin opintohin haetaan Opintopolku -sivuston kautta.  Hakuaika: 14.3.−28.3.2018.