Valmistuneet työelämässä

Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelma takaa korkealaatuisen VTM-tutkinnon, joka merkitsee akateemista asiantuntijuutta ja hyviä työelämävalmiuksia. Tutkinto on generalistinen, se ei johda suoraan mihinkään selkeästi määriteltyyn ammattiin, mutta tarjoaa vankan pohjan erilaisiin tehtäviin ja elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloilta valmistuneet sijoittuvat monentyyppisiin ja nopeasti muuttuviin asiantuntijatehtäviin, jotka vaativat laajojen kokonaisuuksien käsittelyä ja uuden tiedon joustavaa omaksumista ja tuottamista. Kokemus on osoittanut, että työnantajat arvostavat tällaista laaja-alaista asiantuntemusta. Maisterimme työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ministeriöissä, virastoissa, järjestöissä ja yrityksissä niin koti kuin ulkomaillakin. Myös toimittajina, tutkijoina, opetustehtävissä ja erilaisissa viestinnän alan tehtävissä on paljon meiltä valmistuneita.

Talous- ja sosiaalihistoriasta valmistuneilla on yhteiskuntatieteellinen generalistitutkinto, jonka vahvuutena laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta ja vahvat viestintätaidot.  Erikoistuminen oman kiinnostuksen mukaan ovat mahdollistaneet monenlaista osaamista.

Listassa esimerkkejä vuosien varrella valmistuneista, jotka on koottu julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yliopistot ja korkeakoulut (tutkimus & opetus, hallinto)

 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto (tutkimus, hallinto)
 • Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto
 • HUMAK
 • Ulkomaiset yliopistot

Tutkimuslaitokset, ajatushautomot yms.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos
 • Nuorisotutkimusseura
 • Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
 • Tilastokeskus
 • VTT
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Kalevi Sorsa säätiö

Julkishallinto & keskuspankit

 • Ulkoministeriö (mm. Kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • EU, Euroopan komissio
 • Maahanmuuttovirasto
 • Aluehallintovirasto
 • Finanssivalvonta
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Valtiokonttori
 • Suomen Pankki
 • Euroopan keskuspankki
 • KELA
 • Eläketurvakeskus
 • Mela
 • CIMO
 • Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 • Kaupungin taloushallinto, Opetusvirasto
 • Kuluttajariitalautakunta
 • Helsingin kaupunki (asiantuntijatehtävät)
 • YLE
 • Verohallinto
 • Keskusrikospoliisi

Opetus, sosiaaliala & museot ja arkistot

 • historian & yhteiskuntaopin opettaja
 • sosiaalityö (lastensuojelu, koulukuraattori, päihdehuollon päällikkö)
 • museopedagogi, arkistonhoitaja (mm. London Transport Museum, kaupunginmuseot)

Järjestöt (toiminnanjohtajia, päälliköitä, suunnittelijoita, asiantuntijoita, kouluttajia)

 • YK
 • ILO
 • The International Fund for Agricultural Development (IFAD, UN)
 • International Energy Agency
 • Pohjola Norden
 • Suomen Pakolaisapu
 • Pakolaisneuvonta
 • Kaapatut lapset ry
 • Pelastakaa lapset ry
 • Greenpeace
 • AFS Intercultural relations
 • Romano Missio
 • Irti huumeista ry
 • SAK
 • Metalliliitto
 • Rakennusliitto
 • Shanghain Suomi-koulu
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 • Muistiliitto
 • Mediakasvatusseura
 • Veikkausliiga
 • Kansantalojen liitto
 • Vuokralaiset VKL ry
 • Avaintyönantajat AVAINTA ry
 • Helsingin seudun kauppakamari

Yritykset

 • yrityksen sosiaalisen vastuun analyytikko
 • markkinatietouden tai liiketoiminnan analyytikko
 • rahoitusasiantuntija
 • johdon konsultoinnin johtaja
 • mentorointi, muutosjohtaja
 • kehitysjohtaja
 • toimitusjohtaja
 • henkilöstöjohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • kiinteistöhallintopäällikkö
 • hallintokoordinaattori
 • media-analyytikko
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäkonsultti
 • viestintäasiantuntija
 • tiedottaja
 • palvelumuotoilija
 • human insights lead
 • YLE:n paikalliskoordinaattori
 • tuottaja (MTV)
 • kuvatuottaja
 • AD
 • toimittaja (mm. HS, Talouselämä)
 • päätoimittaja
 • verkkotoimittaja
 • kustannustoimittaja

Yrittäjät & freelancerit

 • ratkaisukeskeinen valmentaja
 • liikkeenjohdon konsultointi
 • tietokirjailija, toimittaja

Poliittisesta historiasta valmistuneilla on yhteiskuntatieteellinen generalistitutkinto, jonka vahvuutena laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta ja vahvat viestintätaidot.

Listassa esimerkkejä vuosien varrella valmistuneista, jotka on koottu julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yliopistot ja korkeakoulut (tutkimus & opetus, hallinto)

 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Arktinen keskus, Lapin yliopisto
 • Ulkomaiset yliopistot

Tutkimuslaitokset, ajatushautomot yms.

 • Ulkopoliittinen Instituutti
 • Kalevi Sorsa säätiö
 • Ajatushautomo Tänk
 • Nuorisotutkimusverkosto

Julkishallinto & keskuspankit

 • Sisäministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Puolustusministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtionvarainministeriö
 • Suojelupoliisi
 • Ilmavoimat
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • TEKES
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto,
 • Maahanmuuttovirasto
 • Evira
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin käräjäoikeus
 • ELY-keskus
 • Ihmisoikeuskeskus
 • Väestörekisterikeskus
 • YLE

Opetus, sosiaaliala & museot ja arkistot

 • historian & yhteiskuntaopin opettaja
 • museo-opas

Järjestöt (toiminnanjohtajia, päälliköitä, suunnittelijoita, asiantuntijoita, kouluttajia)

 • YK
 • OSCE – Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
 • PLAN
 • Kirkon ulkomaanapu
 • Suomen Lähetysseura
 • Suomen Punainen Risti
 • EAPPI
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • MLL
 • Nuori Suomi
 • SAK
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Apteekkariliitto
 • African Care

Yritykset

 • viestintä- & markkinointipäällikkö
 • viestinnän asiantuntija
 • viestintäkonsultti
 • viestintäjohtaja
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • copywriter
 • lifestyle advisor
 • media-analyytikko
 • toimitusjohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • kehitysjohtaja
 • asiakasjohtaja
 • markkinointipäällikkö
 • markkina-analyytikko
 • myyntipäällikkö
 • account director
 • henkilöstöjohtaja
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstösihteeri
 • toimittaja (mm. HS, MTV, Iltalehti, Demokraatti)
 • kuvatoimittaja
 • päätoimittaja

Yrittäjät & freelancerit

 • freelancer toimittaja
 • tietokirjailija

Esimerkkejä sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta valmistuneiden työllistymisestä.

Listassa esimerkkejä vuosina 2011–2019 valmistuneiden työpaikoista ja tehtävistä. Tiedot on koottu julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Ks. myös kysely Antropologit työelämässä 2018

Yliopistot ja korkeakoulut

 • Aalto Yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Laurea
 • Oulun yliopisto

Tutkimuslaitokset, ajatushautomot, yms.

 • Filosofian akatemia
 • Helsinki Think Company
 • Demos Helsinki
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Tilastokeskus

 Julkishallinto

 • Helsingin kaupunki
 • Kela
 • Maahanmuuttovirasto
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Vantaan kaupunki
 • Väestöliitto
 • YLE

 Järjestöt

 • Allegra Lab
 • Allianssi
 • Amnesty
 • AntroBlogi
 • Finland Festivals
 • Forum Virium Helsinki
 • Ihmisoikeusliitto
 • Interpedia
 • IOM
 • Kirkon ulkomaanapu
 • Marttaliitto
 • Pelastakaa lapset
 • Plan Suomi
 • Suomen World Vision
 • Suomen YK-liitto
 • UNICEF Suomi
 • UNDP Nordic
 • UNFPA (Mozambique)
 • UNICRI (Italia)
 • UNRCPD (Nepali)
 • Volunteers Colombia (Kolumbia)

Yritykset

 • Analyytikko
 • Antropologi
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Digi-tuottaja
 • Etnografi
 • Freelancer
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Konsultti
 • Konsulttiyrittäjä
 • Koordinaattori
 • Kouluttaja
 • Koulutuspäällikkö
 • Koulutussuunnittelija
 • Kurssipäällikkö
 • Kääntäjä
 • Opetussihteeri
 • Pakolaisavustaja
 • Palveluneuvoja
 • Suunnittelija
 • Toimittaja
 • Toimitusjohtaja
 • Tuotantopäällikkö
 • Tutkija
 • Viestintäpäällikkö
 • Yrittäjä
 • Yrityskoordinaattori

Esimerkkejä kehitysmaatutkimuksesta valmistuneiden työllistymisestä.

Listassa esimerkkejä vuosina 2012–2019 valmistuneiden työpaikoista ja tehtävistä. Tiedot on koottu julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yliopistot ja korkeakoulut

 • Aalto yliopisto
 • Amiedu
 • Hanken
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Zone ammattikoulujen liikuntapalvelut

Tutkimuslaitokset, ajatushautomot, yms.

 • Crisis Management Centre Suomi
 • Crisis Management Initiative
 • Demos Helsinki
 • Sitra
 • Ulkopoliittinen Instituutti

Julkishallinto

 • Espoon kaupunki
 • Euroopan neuvosto
 • Euroopan parlamentti
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin maahanmuuttokeskus
 • Kansainvälinen työjärjestö ILO
 • Kuntaliitto
 • Maahanmuuttovirasto
 • Ohjaamo Helsinki
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Ulkoministeriö
 • Vantaan kaupunki

Järjestöt

 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Eläkkeensaajien keskusliitto EKL
 • Fingo – Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö
 • Finnwatch
 • Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
 • Kansalaisareena
 • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
 • Kapua ry
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Naiset kehitystyössä FinnWID
 • Nordic Environment Finance Corporation NEFCO
 • Pelastusarmeija
 • Plan Suomi
 • Punainen risti
 • Sosped-säätiö
 • Suomen pakolaisapu
 • Työväen sivistysliitto
 • UN Women
 • UNAIDS (Tansania, Ethiopia)
 • UNICEF Suomi
 • Villa Karon ystävät
 • WWF Suomi, Suojelu- ja kehittämispäällikkö

Yritykset

 • Asiakaspalvelija
 • Asiantuntija
 • Datahallinnan asiantuntija
 • Digitaalisen markkinoinnin koordinaattori
 • Etnograafinen analyytikko
 • Freelancer
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Kehitysjohtaja
 • Kenttätutkimusasiantuntija
 • Konsultti
 • Neuvonantaja
 • Ohjelmapäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Sovelluskehittäjä
 • Spesialisti
 • Tiedottaja
 • Vastaava päätoimittaja
 • Viestintäkoordinaattori
 • Yhtiökumppani
 • Yritysvastuukoordinaattori