Yhteystiedot

Yhteystiedot

Johtoryhmä

 

Dos., yliopistonlehtori Kjell Lemström, ohjelman johtaja

Prof. Jyrki Kivinen, ohjelman varajohtaja

Prof. Tommi Mikkonen

Dos., yliopistonlehtori Patrik Floréen

FT, yliopistonlehtori Matti Luukkainen

FL, lehtori Tiina Niklander

FM Arto Hellas

Opettajat