Ura ja työelämä

Filosofian maisterit valmistuvat kulttuurien ja yhteiskunnan ammattilaisiksi, joilla on erinomaiset edellytykset työskennellä erilaisissa tehtävissä Suomessa sekä ulkomailla.

Sukupuolentutkimus antaa kyvyn tarkastella kriittisesti ja kehittää yhteiskuntaa. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Myös omilla intresseilläsi ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle päädyt.

Maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuudet soveltaa sukupuolen ja seksuaalisuuden osaamista esimerkiksi:

  • ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä tehtävissä,
  • kansainvälisissä organisaatioissa,
  • humanitaarisissa tehtävissä,
  • kansalaisjärjestöissä ja
  • media- ja kulttuurialoilla.

”Korkeakouluharjoitteluni oli ratkaiseva tulevan työllistymiseni kannalta.”

Vuonna 2014 toteutettiin valtakunnallinen työelämäselvitys sukupuolentutkimuksen maistereiden ja tohtoreiden asemasta työmarkkinnoilla ja tieteenalan merkityksestä työelämässä. Pääset lukemaan oheisen selvityksen alla olevan linkin kautta.
 

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen projektipäällikkö Anna Moring haluaa tehdä Suomesta paremman paikan monimuotoisille perheille. Sukupuolentutkimuksen opinnot ovat antaneet tämän tavoitteen saavuttamiseen hyvät eväät. Moringin väitöskirja käsitteli sateenkaariperheiden asemaa yhteiskunnassa.

Lue lisä Anna Moring 375 humanistia.

Malin Gustavsson on työskennellyt yhdeksän vuotta tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten parissa asiantuntijatehtävissä. Hän johtaa omaa kasvavaa firmaansa nimeltä Ekvalita. Gustavssonin intohimoinen tapa työskennellä vuorovaikutuksellisesti ja uraauurtavasti on tehnyt hänestä arvostetun ideoijan, luennoitsijan sekä prosessikehittäjän.

Lue lisää Malin Gustavsson 375 humanistia.

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma SKY on monitieteinen tohtoriohjelma, jossa yhdistyvät eri alojen sukupuolentutkimusta sivuavat tutkimusteemat. Ohjelmassa ovat edustettuna kaikki viisi keskustakampuksen tiedekuntaa ja mukaan mahtuu laajalti sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja feminismiin liittyviä tutkimusaiheita eri tieteenaloilta.

Lue lisää su­ku­puo­len, kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­sen toh­to­rioh­jel­masta.