Rakkautta ensi luennolta

Helsingin yliopiston alumni Katariina Hyvärinen

Sukupuolentutkimuksen alumni Katariina Hyvärinen tekee työtä tasa-arvon edistämiseksi sekä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien puolustamiseksi.

”Lähdin alun perin opiskelemaan englannin kieltä. Menin toisena opiskeluvuotenani naistutkimuksen johdantokurssille ja se oli rakkautta ensi luennolta! Tein pian tarvittavat perusopinnot ja vaihdoin pääainetta. Valmistuin keväällä 2016 filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani sukupuolentutkimus.

Tällä hetkellä toimin järjestökoordinaattorina Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:ssä. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa sekä puolustaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Järjestökoordinaattorina tehtäväni ovat monipuoliset.

Avustan pääsihteeriä lausuntojen, kannanottojen sekä tiedotteiden laadinnassa, koordinoin NYTKISin aluetoimikuntia ja olen mukana järjestämässä erilaisia seminaareja, tilaisuuksia ja kampanjoita.

Sukupuolentutkimuksen opintoni tavallaan myös jatkuvat koko ajan työskennellessäni – on tärkeää seurata uusia tutkimuksia, raportteja, julkaisuja, hankkeita, mediaa sekä yhteiskunnallista keskustelua koskien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä. Koko ajan on pysyttävä ajan tasalla.

Tämän lisäksi edustan NYTKIStä useissa työryhmissä ja verkostoissa ja vuonna 2017 minut nimettiin asiantuntijajäseneksi Suomen viralliseen delegaatioon YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. CSW-istuntoon New Yorkiin. Tämä on unelmieni työpaikka, koska siinä yhdistyy kaikki – tasa-arvo, politiikka ja vaikuttaminen.

Parasta työssäni on ehdottomasti työn monipuolisuus, se että pystyn hyödyntämään tietotaitojani ja opin koko ajan uutta. Teemme paljon yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, joten vaikka olemme pieni järjestö, on työyhteisö todella laaja. Alalla on paljon inspiroivia ihmisiä, henkilöitä, joita olen ihaillut vuosia – on edelleen uskomatonta, että saan tehdä heidän kanssaan nyt töitä!

Monitieteisyys avaa monia ovia työelämässä

Suosittelen sukupuolentutkimuksen alaa sellaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja jolla on aidosti halu vaikuttaa ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Mutta kärsivällisyyttä pitää olla, muutokset tapahtuvat hitaasti ja takapakkiakin välillä otetaan, mutta töitä tehdään yhdessä!

Sukupuolentutkimuksen opinnot avaavat monia ovia työelämässä, sillä kaikkea on mahdollista tutkia feministisestä näkökulmasta. Tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat ovat tällä hetkellä todella ajankohtaisia asioita, joten asiantuntijoille on tällä hetkellä kysyntää.”

- Katariina Hyvärinen, sukupuolentutkimuksen alumni