Tutkimus

Politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriohjelmat perustuvat kahden tieteenalan yhteistyöhön. Nämä ovat yleinen valtio-oppi ja viestinnän tutkimus, jotka molemmat edustavat Helsingin yliopistossa maailman kärkeä. Tieteenaloilla tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia digitaalisessa toimintaympäristössä, journalismia, vaikuttajaviestintää, poliittista osallistumista ja demokratiaa, kansainvälisiä suhteita ja rauhan ja konfliktin kysymyksiä sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksia. Ohjelmien opintosuunnista maailmanpolitiikka sekä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen suunta kuuluvat yleisen valtio-opin tieteenalaan ja viestinnän tutkimus muodostaa oman tieteenalansa.

Tutustu yleisen valtio-opin tutkimukseen.

Tutustu viestinnän tutkimukseen.